Týždeň vedy a techniky 2020 na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa venoval aj veľmi aktuálnej téme hoaxov a konšpirácií na internete. Jediný slovenský fact-checker pre Facebook ROBERT BARCA priblížil divákom svoju prácu.