Kolegovia vystupovali v televízii proti miništrantkám, ja som prepol na futbal, hovorí rímskokatolícky farár z Rusoviec Marián Prachár.