Spolu s rýchlym rozvojom nových informačných a komunikačných technológií sa agresia presunula aj do onlinového priestoru. Kyberšikana je zámerná, opakovaná a cielená forma ubližovania prostredníctvom elektronických médií.