Erik Urc z Fakulty sociálnych vied sa počas doktorandského štúdia stal prvým študentským ombudsmanom nielen na UCM, ale aj na celom Slovensku. Teraz na fakulte pôsobí ako prodekan pre rozvoj. V rozhovore nám opísal, ako vyzeral jeho rok vo funkcii a čo študentov trápi najviac.