Každý z nás túži po pocite slobody. Jednoducho byť, vyzerať či správať sa tak, ako to cíti. Pre niekoho každodenná realita, pre nás ženy často nedosiahnuteľná méta.