To, že Slovensko je plné talentovaných hudobníkov už všetci dávno vedia. Smutné je však to, že tu máme veľmi veľa hudobných skupín, ktoré tvoria hudbu na svetovej úrovni, ale pozná ich len úzky okruh ľudí.