NO SPACE FOR HATE, JUST PURE LOVE OF THE GAME. Tak znie heslo nového projektu, ktorý zažíva svoju premiéru práve v týchto dňoch v Bratislave.