Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo od marca tohto roku viacero preventívnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID- 19. Mimoriadny stav museli vyhlásiť aj všetky vysoké školy a univerzity.