Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo od marca tohto roku viacero preventívnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID- 19. Mimoriadny stav museli vyhlásiť aj všetky vysoké školy a univerzity a prispôsobiť tak svoju výučbu.

Medzi opatrenia patrí napríklad prerušenie prezenčného vyučovania, ktoré nahradilo distančné, teda bez priameho kontaktu vyučujúcich a žiakov. Zatvoriť sa museli taktiež všetky internáty či knižnice. Ako teda prebieha online výučba na univerzitách a vysokých školách?

Lekárska fakulta v Bratislave
Online výučba pre študentov medicíny nie je dostatočná. Zdroj: fmed.uniba.sk

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Na oficiálnych stránkach Univerzity Komenského v Bratislave sa od začiatku pandémie vyskytlo viacero vyhlásení. Podľa najnovšieho ostanú dvere všetkých fakúlt až do odvolania zatvorené.

Lekárska fakulta UK sa taktiež musela prispôsobiť a presunúť svoju výučbu na internet. Študentka druhého ročníka Martina to hodnotí negatívne: „Vyučujúci nám dávajú z rôznych predmetov testy každý týždeň, aby sme sa aj naďalej učili. Je to namáhavejšie, pretože učiva je teraz viac ako v normálnom režime. Na našej fakulte je veľmi dôležitá praktická časť výučby, ktorá ale momentálne nie je možná.” 

Prezenčná forma výučby je nahradená dištančnou. Zdroj: unsplash.com

Prednášky nie sú vysielané v konkrétny čas a dátum naživo, vyučujúci urobí prezentáciu so sprievodným slovom a študenti si ju môžu kedykoľvek pozrieť. Výhodou je, že sa ku materiálom môžu znova vrátiť. Martine podľa jej slov chýba pravidelnosť. „Bola som zvyknutá ísť ráno na seminár alebo prednášku a byť aktívna počas celého dňa. Teraz keď som doma, je ťažšie vstať a ísť sa učiť. Chýba mi sústredenie a motivácia.”

Obmedzenia narušili aj plánovanú Konferenciu Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) a tiež XV. ročník Vedeckej konferencie doktorandov LF UK v Bratislave. Obe prebehnú v online podobe a diváci sa budú môcť zapojiť aj do diskusie.

Na Lekárskej fakulte začiatkom apríla úspešne prebehli aj prvé online štátne skúšky. Konali sa za prísnych podmienok tak, aby skúšajúca komisia, ale aj študenti, neriskovali svoje zdravie. Vedenie fakulty a pedagógovia si novú formu skúšania cez internet aj napriek počiatočným predsudkom pochvaľujú a vyhovuje im. Podobnú formu bude mať aj skúškové obdobie, ktoré začína od 18. mája do konca júna.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Väčšine študentov online výučba nevyhovuje. Zdroj: Roman Palik

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach  

Keď začala momentálna situácia naberať na vážnosti, univerzita poslala všetkých študentov domov a nastalo samoštúdium, ktoré trvá doteraz. Postupuje sa podľa vopred určených sylabov. Vyučujúci posielajú učivá, zadania alebo prezentácie, ktoré si študent doma sám vypracuje. Online prednášky sú taktiež súčasťou štúdia, no záleží na predmetoch konkrétneho študenta.

Študentke Ivane takýto dočasný pôsob online výučby nevadí: „Vyhovuje mi, že nemusím cestovať do školy. Aj komunikácia s vyučujúcimi je omnoho lepšia, sú ohľaduplnejší a chápu prípadné komplikácie. No dlhodobo si to predstaviť neviem, chýbajú mi najmä praktické cvičenia.”

Štátne skúšky budú prebiehať prezenčnou formou za prísnych hygienických podmienok. Študenti aj skúšajúca komisia musia mať rúška a rukavice, dodržovať odstup, akýkoľvek osobný kontakt je rovnako zakázaný. Možnosť vykonať online štátnice majú len študenti, ktorí sa nachádzajú v zahraničí. Skúškové obdobie začína od 11. mája a bude prebiehať pomocou softwarového systému Moodle.

University of Manchester v Anglicku
Aj univerzita v Manchesteri sa musela presunúť do online sveta. Zdroj: instagram.com/Officaluom

University of Manchester v Anglicku

Vo Veľkej Británii sa výučba taktiež presunula do virtuálneho prostredia. Vyučujúci na komunikáciu využívajú najmä aplikácie Zoom alebo Collaborate. Učí sa podľa predchádzajúcich rozvrhov. No keďže na univerzitu chodí veľa študentov z krajín, ktoré ležia v rôznych časových pásmach, online prednášky sú nahrávané. „Dochádzka“ teda nie je hodnotená veľmi prísne.

Štátnice v tejto krajine neexistujú. Pre úspešné ukončenie magisterského stupňa štúdia je potrebné zvládnuť všetky skúšky v zimnom aj letnom semestri a odovzdať diplomovú prácu. Dohromady tak študent musí získať 180 kreditov za dvanásťmesačný študijný program.

„Som rada, že vyučovanie prebieha aj naďalej, chcela by som totiž ukončiť školu v predtým stanovenom dátume. Je pre mňa oveľa ťažšie učiť sa doma, no COVID- 19 nám ukázal, že množstvo vecí sa dá riešiť aj cez internet a niektoré z nich ostanú už iba v onlinovej sfére,” myslí si študentka Zuzana.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Prechod do online výučby pre univerzitu nebol problém. Zdroj: ucm.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Aj Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa musela prispôsobiť novým podmienkam. Na fakulte masmediálnej komunikácie preto prebehol online anonymný prieskum, do ktorého sa zapojilo 366 študentov. Tí mohli vyjadriť svoje názory na momentálnu situáciu a taktiež dopomôcť k zlepšeniu výučby.

Výsledky hovoria, že až 83 % študentov vníma účasť na prednáškach z domu ako výhodu, najmä kvôli ušetrenému času, ktorý by inak precestovali.