Topenie ľadovcov spôsobuje záplavy či zmenšovanie teritórií pre život rôznych živočíchov. Úplné roztopenie ľadovcov v Severnom ľadovom oceáne nastane podľa vedcov do roku 2035. Ohrozené je aj Grónsko a Antarktída.