Pre nepoctivé konanie smú študentov zo školy vylúčiť. Navyše, akademický podvod sa môže čoskoro stať priestupkom. Na dané písanie záverečných prác by doplatili aj agentúry, pokutami za tisíce eur.