Informáciu, že cestovanie pre takmer 2,5 milióna obyvateľov má byť bezplatné, majú ľudia už pár mesiacov. Po prvotnej radosti cestujúcich sa však objavujú stále väčšie nedostatky tohto systému.