Je schopná opraviť vás osemkrát v desaťslovnej vete, no práve pre jej úprimnosť a racionálny prístup ju majú študenti radi. Volajú ju aj ,,malý poklad fakulty”. Predstavujeme vám skúsenú ženu z praxe ANDREU BUGOŠOVÚ (64).