Profesor Peter Sýkora prináša komplexnú správu, v ktorej sa spolu s tímom doktorandov zamerali na metodológiu, objektívnosť a transparentnosť hodnotenia ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra).