peter-sykora2635213_0

Profesor Peter Sýkora vedie na Katedre filozofie FF UCM v Trnave  doktorandský seminár z vedeckej metódy a kritického myslenia. Minulý semester navrhol študentom projekt, v ktorom by kriticky preanalyzovali  hodnotenie publikačnej činnosti filozofických fakúlt, konkrétne výsledky,  ktoré ARRA zverejnila vo svojej správe v roku 2014.  Do projektu sa zapojili študenti  druhého ročníka systematickej filozofie D. Ivanovič, B. Urblíková a L. Gráfová.  Zistili, že metodológia, ktorú ARRA vytvorila a ktorú roky používa na hodnotenie publikačnej činnosti nie len filozofických, ale aj právnických, teologických,  pedagogických a umeleckých fakúlt je nielen netransparentná, ale obsahuje viaceré principiálne metodologické chyby, ktoré vedú až k absurdným výsledkom. Z toho dôvodu prichádzame s návrhom novej metodológie, ktorá okrem toho, že je transparentná, predovšetkým zohľadňuje  špecifiká  publikačnej kultúry  humanitných odborov na filozofických fakultách.  Výsledkom je diametrálne iný rebríček filozofických fakúlt  podľa ukazovateľa kvality ich publikačnej činnosti ako rebríček, ktorý  zostavila ARRA.

Ako (ne)funguje systém hodnotenia, z čoho vychádza a prečo by sme mali prehodnotiť hodnovernosť týchto výsledkov, píše pán profesor vo svojom blogu:http://petersykora1.blog.sme.sk/c/379613/robi-si-arra-srandu-z-filozofickych-fakult.html

Foto: SME.sk