Hlavné motto podujatia „Darovaním krvi dávaš = radosť + zdravie + lásku“ malo za cieľ upútať nielen študentov, ale i pedagógov a pracovníkov univerzity. Záujem o darovanie krvi formou registrácií prejavilo presne 65 darcov. Aj takýmto spôsobom univerzita chce vychovávať mladých ľudí a teda viezť ich k pravidelnému darcovstvu, ktoré je určené všetkým potenciálnym a samozrejme pravidelným darcom. Okrem šírenia osvety okolo darovania krvi spájajú organizátori ich aktivity aj s príbuznou oblasťou – s darovaním krvotvorných buniek a kostnej drene. Podporiť dobrú vec prišiel, tak ako po minulé roky i tento rok rektor univerzity Jozef Matúš, ktorý taktiež poďakoval oragnizátorom za doterajšiu spoluprácu a vyjadril podporu do ďalšieho obdobia.

Pre tých, ktorý tento rok plánovali a nestihli sa zúčastniť, ďalšia akcia tohto typu by sa mala uskutočniť v marci. Bude možno niečim iná, špecifickejšia, keďže pri tej príležitosti by organizátori radi vytvorili niečo ako cyklus prednášok na tému darovanie krvi, krvných doštičiek či osvety. Všetko je však v predprípravnej fáze a pre uskutočnenie je potrebná spolupráca viacerých osôb, čo sa v konečnom dôsledku, dúfajme, podarí.

    Prišlo darovať krv: 56
    Darovalo krv: 44
    Darovali prvý krát: 27
    Išli do odberovej stanice: 14
    Darovaná krv v litroch: 19

Veronika Zemanová

Fotogaléria: