Inteligentné riešenia uľahčujú život a sú fenoménom, ktorý môže zlepšovať kvalitu života starnúcej populácie.

Táto téma sa stala hlavnou myšlienkou projektu Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie. Práve UCM je jeho zodpovedným riešiteľom, ktorý vo z väčšej časti financujú Nórske fondy. „Hlavnou myšlienkou projektu je podpora a propagácia konceptu aktívneho, inteligentného starnutia,” predstavuje projekt docentka Timea Šebeň Zaťková. Riešiteľský kolektív tvoria zástupcovia troch univerzít: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), partner z Nórskeho kráľovstva Kristiania University College (KUC) v Oslo a samozrejme naša UCM v Trnave. 

ako sa naucit pouzivat pocitac
Seniori spoznávajú nové technológie, napríklad 3D tlačiareň. Zdroj: UCM

Kurz trval dva semestre

Jedným z cieľov projektu boli vzdelávacie kurzy pre cieľovú skupinu seniorov s názvom Aktívne starnutie s využitím počítača a smart technológií. Kurz bol rozdelený do 2-semestrálneho štúdia v celkovom rozsahu 45 vyučovacích hodín prezenčnej výučby v priestoroch našej univerzity. Štúdium úspešne absolvovalo 21 seniorov. Študenti na konci získali certifikát o absolvovaní pod hlavičkou partnerov projektu na slávnostnej promócii. Kurz bol určený všetkým záujemcom vo veku 60+.

Spokojni seniori

Účastníci kurzu si ho pochvaľovali. „100% účastníkov hodnotí atmosféru vzdelávania ako pozitívnu. Učiteľov v kurze považovali za odborníkov a nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti využijú aj vo svojom osobnom živote. Taktiež by kurz odporučili svojim známym,” vymenúva docentka Zaťková. 

ako sa naucit pouzivat pocitac
Seniori sa naučili pracovať s počítačom. Zdroj: UCM

Okrem vzdelávacieho kurzu sú ďalšími výstupmi projektu vedecké štúdie v časopisoch. Do tejto kategórie patrí aj zborník vedeckých štúdií Pedagogica Actualis XIV. a vedecké konferencie EDUCOM 2022, EDUCOM 2023. Výstupom projektu bude aj vysokoškolská učebnica. Kniha bude obsahovať metodiku pre profesionálov v oblasti aktívneho starnutia s využitím “smart” technológií v edukácii. 

Projekt BIN SGS02_2021_002 Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie (University Enhancing the Smart Active Ageing) finančne podporili Granty EHP a Nórska.