Výstavbe auly na Bučianskej ceste v Trnave predchádzalo niekoľkoročné snaženie sa nielen zo strany univerzity sv. Cyrila a Metoda ale aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dňa 25.2 2016 boli jej priestory slávnostne odovzdané do činnosti univerzity.