Aula vznikla vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie a na základe projektu, ktorý univerzita podala na ministerstvo školstva ešte v roku 2012. Cieľom projektu od jeho počiatku bolo vyriešiť priestorové podmienky univerzity. Pôvodne vyčlenená čiastka nenávratného finančného príspevku v hodnote 3,8 mil. eur sa však neprečerpala. Náklady spojené s realizáciou celej stavby zastali na sume 2,5 mil. eur. Stavba bola dokončená koncom minulého roka 2015, skolaudovaná a za prítomnosti predstavenstva univerzity, štátneho tajomníka ministerstva školstva PhDr. Vladimíra Kováčika  a ďalších významných hostí odovzdaná do užívania. Aula na Bučianskej ceste však nie je jediným projektom tohto typu na Slovensku. V posledným mesiacoch sa do činnosti odovzdávalo viacero stavieb podobného charakteru a účinnosti. PhDr. Vladimír Kováčik: “ Koncom roka 2015 sa končilo 7 ročné programovacie obdobie zo štrukturálnych fondov a práve pri tej príležitosti sa veľmi veľa takýchto projektov ukončovalo. Môžem povedať, že prostriedky vyčlenené na operačný program, výskum a vývoj, ktoré implementovalo ministerstvo školstva boli naozaj využité  v maximálnej možnej miere.  S radosťou konštatujem, že investície sa dali naozaj na zlepšenie podmienok študentov a pedagógov a na skvalitnenie výučby. Som osobne rád, že sa nám podarilo ukončiť stovky takýchto projektov.“ Na záver pán Kováčik ešte podotkol: “ Vizuálne je to najkrajšia aula, ktorú môžeme v rámci univerzít vidieť.“

Z ľava
Z ľava PhDr. Vladimír Kováčik a náš pán rektor Jozef Matúš

 

Slávnostné prestrihovanie pásky
Slávnostné prestrihovanie pásky

Po slávnostnom prestrihnutí pásky mali hostia možnosť prehliadnuť si jednotlivé priestory auly, ktoré sú od akademického roka 2016/2017 už plne funkčné a k dispozícii. Funkcia auly však podľa vyjadrení nášho rektora Jozefa Matúša nebude redukovaná iba na prednáškové a vzdelávacie účely. Aula bude slúžiť aj kultúrno – spoločenským akciám ako sú vystúpenia univerzitných speváckych a divadelných zborov, na realizácia univerzitných podujatí ako dni otvorených dverí jednotlivých fakúlt alebo pri príležitosti promócií. Aula tak bude spĺňať všetky podmienky pre multifunkčne využitie. Rektor univerzity Jozef Matúš: Stojíme tu dnes nielen aby sme si pripomenuli, čo nás to všetko stálo, tým nemyslím len financie, ale zároveň aby sme sa pozerali do budúcnosti s určitým optimizmom. Náš program, a to vylepšovať podmienky pre štúdium na našej univerzite, plníme.

aula 2

 

pastor
Preplnená aula pri príležitosti DOD na FMK
roman trnka
Z pohľadu prednášajúceho
Miesto, na ktorom vyrástla aula
Miesto, na ktorom vyrástla aula

Autor: Simona Mičová

Foto: www.ucm.sk, I. Vyšná, M. Pastor, R. Trnka