Deratizácia verejnej zelene na pozemkoch alebo v užívaní mesta Trnavy sa vykonáva dvakrát ročne. Tento rok sa začala už 15. marca.

O tom, ako celý proces deratizácie v meste Trnava prebieha a ako sa môžu zapojiť aj občania nás informovala referentka verejnoprospešných služieb odboru komunálnych a cintorínskych služieb mestského úradu Lenka Danišovičová.

Potkany sa množia vo veľkom počte

Deratizáciu zabezpečuje dvakrát do roka, na jar a na jeseň, firma Redinex, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní. Pracovníci prechádzajú jednotlivé mestské časti s cieľom nájsť aktívne potkanie diery. Keď nejakú nájdu, do hĺbky približne 30 centimetrov vložia návnady. Po týždni sa k dieram vrátia, aby ich skontrolovali. Ďalší postup závisí od toho, či je v nich stále pohyb. Ak áno, opätovne do diery vložia návnady. K vyčisteným dieram sa neskôr vracajú a zasypávajú ich.

Je dobre známe, že vďaka silne vyvinutej reprodukčnej schopnosti potkanov rodia samičky viackrát do roka. V jednom vrhu môže byť sedem až desať mláďat, ktoré veľmi rýchlo dosiahnu pohlavnú dospelosť. Práve preto sa vo veľkých ohniskách ich výskytu deratizácia vykonáva opakovane počas celého roka.

Potkany majú vo svojej kolónii jedincov, ktorí zastávajú funkciu tzv. ochutnávačov. Preto je dôležité, aby jed pôsobil pomaly. Ak by totiž ochutnávač po zjedení návnady zahynul do pár minút, jeho rýchla smrť by varovala ostatné potkany, ktoré by sa tým pádom návnade vyhli.

Jed musí pôsobiť pomaly Zdroj: pixabay.com/Bergadder

Zapojiť sa môžu aj občania

Mestskej samospráve a aj sebe občania môžu pomôcť tým, že výskyt potkanov a ich diery nahlasujú celoročne, nie len vtedy keď je vyhlásená celoplošná deratizácia. Nahlásiť konkrétnu lokalitu výskytu môžete na e-mailovú adresu lenka.danisovicova@trnava.sk. Pre lepšiu identifikáciu aktívnych dier je vhodné, ak priložíte aj fotografie miesta výskytu.

Pozor na praskliny v potrubí

Ak sa aktívne diery nachádzajú v blízkosti kanalizačných prípojok, je nutné, aby dal majiteľ domu preveriť ich funkčnosť a zabezpečil ich deratizáciu.  V takýchto prípadoch sa totiž potkany dostanú na povrch cez praskliny v potrubí. Veľmi podstatnú úlohu zohráva aj čistota okolia rodinných a bytových domov. Potkany majú dobre vyvinutý čuch a sú závislé na pravidelnom prísune potravy. Preto sa zdržiavajú v blízkosti ľudských obydlí, pri ktorých môžu nájsť odpadky. Práve kvôli prevencii mesto na všetkých sídliskách postupne inštaluje polopodzemné kontajnery na odpad, do ktorých sa potkany nedostanú, čo znžuje ich zvyčajný výskyt pri kontajnerových stojiskách.