Deratizácia verejnej zelene na pozemkoch alebo v užívaní mesta Trnavy sa vykonáva dvakrát ročne. Tento rok sa začala už 15. marca.