Iný typ pohlavného styku ako ten so súhlasom by sme najradšej ani nepoznali, mal by sa vyčiarknuť z pomenovaní ľudských počinov a následne aj zo slovnej zásoby.

Ľudskoprávna mimovládna organizácia Amnesty International spustila kampaň s názvom „Hovorme o súhlase„, ktorá je dedikovaná téme sexu so súhlasom, sexuálnemu násiliu a znásilneniu.

Keďže som sama žena, emotívne prežívanie žien je mi bližšie či už z môjho osobného pohľadu, alebo z pohľadu žien v mojom najbližšom okolí. Preto z týchto odsekov textu budete cítiť pohľad nežnejšieho pohlavia.

Definícia znásilnenia je slovne veľmi jasne poskladaná – sex bez súhlasu. Treba podotknúť, že ani zamlčané „nie“ či váhavé „áno“ sa za súhlas nepokladá. Rovnako je to aj s vyzývavým oblečením, ktoré niektorí muži vnímajú ako pozvanie.

Kusu oblečenia sa dôležitosť pripisuje neprávom

Muži, skutočne si myslíte, že tie nepohodlné opätky, napratané šaty a umelecké diela vykúzlené na našich tvárach tvoríme preto, aby ste nám akože čítali myšlienky, pretože náš súhlas dávame najavo práve takouto cestou? Nebolo by jednoduchšie a rozumnejšie učiť chlapcov, že je dôležité (a nevyhnutné) čakať na dôrazné a isté áno? Súhlas je skrátka sexy.

Asi mnohých z vás sklamem, ale žena sa v tej kúpeľni hodiny fintí kvôli sebe a svojmu pocitu, ktorý zo seba následne bude mať, keď na ulici stretne inú krásnu ženu a dostane od nej poklonu. Alebo aj keď nikoho nestretne. Môže byť predsa krásna aj sama pre seba.

Téma sexuálneho násilia nesmie byť tabuizovaná. Zdroj: Unsplash.com/mxsh

V našej spoločnosti vznikla ohľadom sexuálneho násilia akási diera, ktorú rozširujú zastaralá legislatíva, sexuálne mýty a rodové stereotypy. Zatiaľ čo obete vďaka nášmu systému do tejto diery hlboko upadajú, páchatelia stoja nad ňou a často bez akéhokoľvek postihu a postrčenia smerom dolu k vine a následkom. Aby sa tak nedialo, je veľmi dôležité o sexuálnom násilí hovoriť otvorene a bez hanby. Tieto témy rozhodne nesmú byť naďalej tabuizované.

Európske štatistiky hovoria za všetko

Pre predstavu, ako veľmi je tento problém potrebné riešiť, si dovolím poukázať na niekoľko štatistík, ktoré sú zverejnené aj v popise kampane „Hovorme o súhlase“. Vedeli ste o tom, že približne 9 miliónov žien z EÚ zažilo sexuálne násilie a ďalšie milióny sa stretli s inou formou sexuálneho násilia?

Môže ísť o vašu najlepšiu priateľku, sestru, matku, dokonca aj babku. Sexuálni predátori nerobia rozdiely. Ide im len o ukojenie svojej túžby.

Nebolo by jednoduchšie a rozumnejšie učiť chlapcov, že je dôležité (a nevyhnutné) čakať na dôrazné a isté áno?

Priemer hovorí, že približne 1 z 20 žien nad 15 rokov zažila znásilnenie a 1 z 10 žien nad 15 rokov zažila inú formu sexuálneho násilia. Spomínam si, ako sme s kamarátkami mali 15 rokov, po škole sme hodili tašku do kúta a lozili po preliezkach. Je pre mňa nepredstaviteľné, že niekomu je toto krásne a nevinné detstvo odopreté takým hrubým spôsobom.

Aby toho nebolo málo, len 10 z 27 krajín EÚ vo svojich zákonoch sex bez súhlasu vôbec definuje ako znásilnenie. Pri čítaní týchto štatistík som skutočne frustrovaná. Páchatelia si vôbec neuvedomujú, akú hlbokú stopu zanechajú na svojich obetiach a ako tým ovplyvnia snáď všetky sféry ich životov.

Odjakživa mi nejde do hlavy, ako niekto dokáže takýmto spôsobom zasiahnuť do súkromia a intímnosti inej osoby bez toho, aby pociťoval akúkoľvek zodpovednosť, ľútosť alebo morálnu stopku.

Prečo sa znásilnenie nenahlasuje

Strach z nepochopenia a odsúdenia je hlavným dôvodom, prečo obete znásilnenie nenahlasujú. Jednoducho sa tomuto problému nepripisuje dostatočná dôležitosť. Aj slová blízkeho okolia sú často zraňujúce, osobu po takomto prežitku nevedia pochopiť, dokonca ju aj odsúdia. Nehovoriac o narušenom sexuálnom vnímaní či prípadnej depresii zo strany napadnutej ženy.

Na tomto príklade je jasne vidieť dôsledky, ktoré si so sebou nesie obeť znásilnenia alebo sexuálneho násilia len na svojich ramenách.

Mimochodom až 47 % ľudí považuje sex bez súhlasu za istých okolností za ospravedlniteľný (zdrojom dát je Slovenská republika). To ako vážne? 47 %? Číslo sa nebezpečne blíži ku polovici respondentov! Sex bez súhlasu nie je ospravedlniteľný za absolútne žiadnych okolností. Ani znásilnenie svojho partnera rozhodne nie je v poriadku. O to viac ma udivuje, aké je to bežné. Nemajú byť vzťahy založené predovšetkým na dôvere a vzájomnom pochopení? A kde sa tieto krásne veci pominú v momente, keď je partner k sexu prinútený?

Snáď je každému známe, že konsenzuálny sex vyžaduje súhlas oboch (či viacerých) zúčastnených. Problémom je, že osoby v pozícii násilníka sa v týchto situáciách na vec pozerajú príliš krátkozrako, myslia len na svoje telesné uspokojenie, nevidia žiadne prekážky a ani psychické následky obete. Depresia, pocity menejcennosti, nepochopenia… To všetko je násilníkovi ukradnuté. Hlavné je, že naplní svoje túžby.

Jediné, čo ma upokojilo, je, že až 93 % ľudí na Slovensku považuje sex bez súhlasu za znásilnenie. Hurá, aspoň niekam sme sa teda posunuli. Už za spravodlivosť len lepšie bojovať, ale hlavne eliminovať vznik takýchto situácií.

Problematika znásilnenia je nedostačne legislatívne uchopená

§ 199 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona definuje znásilnenie takto stroho: „Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.“

Tínedžeri sú teda odkázaní na samovzdelávanie a (ne)skúsenosti svojich priateľov

Mimochodom, všimli ste si, že v definícii chýba akýkoľvek pohľad na fakt, že obeťou znásilnenia môže byť aj muž? Právna definícia taktiež opomenula existenciu súhlasu ako takého. Podľa menovaného paragrafu znásilnenie odkazuje aj na nutnú prítomnosť násilia.

Aký má mať kampaň prínos?

Tvorcovia kampane si za cieľ určili nahradenie kultúry znásilnenia kultúrou súhlasu a rešpektu. Je dôležité, aby sme žili v bezpečnom prostredí, kde nie je dôležitosť súhlasu pri sexuálnych aktivitách zanedbávaná, podceňovaná alebo úplne zabudnutá. Rozhovor je kľúčovým spôsobom, ako pomôcť. Amnesty Slovensko sa preto spája s miliónmi ľudí v Európe, ktorí jasne vyjadrujú nesúhlas so sexuálnym násilím.

Zvyšovanie povedomia o tejto problematike, zmena zastaralých zákonov a pomoc obetiam znásilnenia alebo sexuálneho násilia sú možné len vtedy, ak rozhovory o sexe znormalizujeme a nebudeme pri nich pociťovať negatívne emócie ako strach, hnev, zmätok alebo odpor. Sex je super, ale vyžaduje si pripravenosť, emočnú vyspelosť, chuť a najmä – SÚHLAS!

hovorme o súhlase, sex, sex bez súhlasu
Len 10 z 27 krajín EÚ vo svojej legislatíve sex bez súhlasu definuje ako znásilnenie, Zdroj: Amnesty.sk/hovorme-o-suhlase/

Nutnosť sexuálnej výchovy

Nakoniec by som rada pripomenula a zdôraznila, že za množstvo nepochopení, sexuálnych mýtov a rodových stereotypov môže aj podceňovanie dôležitosti sexuálnej výchovy. Niektorí rodičia sa so svojimi deťmi o témach spojených so zdravým sexuálnym životom vôbec nerozprávajú. Tínedžeri sú teda odkázaní na samovzdelávanie a (ne)skúsenosti svojich priateľov – čo síce môže byť nápomocné, avšak sexuálnu výchovu vedenú vzdelanými a skúsenými profesionálmi to nikdy nenahradí.

Tínedžeri si za takýchto okolností do sveta dospelákov odnášajú zlý základ. Mnohokrát nevedia ani len o dostupných spôsoboch ochrany. Nesú si so sebou hlúpe stereotypy, keď krátka sukňa symbolizuje súhlas. Je dôležité začať od vašich synov a dcér, pre ktorých si určite každý rodič želá bezpečný, farebný a láskyplný svet.

V prípade, že sa o kampani Hovorme o súhlase“ chcete dozvedieť viac, prípadne sa podieľať na jej tvorbe, kliknite na uvedený odkaz.