Iný typ pohlavného styku ako ten so súhlasom by sme najradšej ani nepoznali, mal by sa vyčiarknuť z pomenovaní ľudských počinov a následne aj zo slovnej zásoby.