Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi sa môžu o štipendium na zahraničný pobyt uchádzať do 30. novembra. Mobilita od CEEPUS môže trvať jeden alebo dva mesiace v letnom semestri.