Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi sa môžu o štipendium na zahraničný pobyt uchádzať do 30. novembra. Mobilita od CEEPUS môže trvať jeden alebo dva mesiace v letnom semestri.

„O túto možnosť sa môžu uchádzať aj študenti fakúlt, ktoré nie sú zaradené do programu,“ informuje TASR Ján Chlup zo SAIA. Táto možnosť je dostupná pre takzvaných freemoverov do konca novembra.

Fakulta sociálnych vied, Filozofická fakulta a Fakulta prírodných vied na UCM sa zapája do tohto programu. Zoznam všetkých slovenských zapojených fakúlt a ich koordinátorov je zverejnený na stránke CEEPUSu.

Výška štipendia sa v každej krajine mení

Okrem Slovenska v programe spolupracuje ďalších 15 krajín. Medzi ne patria okrem našich susedov aj vzdialenejšie krajiny ako Čierna Hora, Rumunsko, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Bulharsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Srbsko a Slovinsko.

Keďže pomery sa v každej krajine líšia, výška štipendií sa pohybuje od približne 450 € v Poľsku a v Maďarsku až do 1150 € v Rakúsku. Štipendisti si môžu taktiež požiadať o cestovný príspevok, najneskôr do 30 dní od ukonče­nia pobytu. Na cestovné náklady môžu dostať od 50 € do 350 € na základe veľkosti vzdialenosti.

Štipendium s CEEPUS
Výška štipendia sa líši podľa životnej úrovne v krajine. Zdroj: freepik.com

Štipendisti môžu mobilitu prenášať

Štipendistka Viki vysvetľuje: „Filozofická katedra, na ktorej študujem, dostala k dispozícii tri mesiace na študentskú mobilitu v Slovinsku.“ Pôvodne mala stráviť v Slovinsku dva mesiace ona a jeden mesiac jej spolužiačka, kde by sa spoločne venovali záverečným prácam.

„Keďže mi to časovo nevýchadzalo, rozhodla som sa časť štipendia dať mojej spolužiačke z nižšieho ročníka. Môže tam mesiac navštevovať všetky prednášky v anglickom jazyku,“ doplnila.

Uchádzači sa registrujú e-mailom na stránke CEEPUS a následne vyplnia prihlášku. Zahraničná škola potom zašle akceptačný list, kde potvrdzuje, že nebude vyžadovať školné. Po ukončení pobytu musia štipendisti vyplniť Mobility Report, Letter of Confirmation a nahrať ich do systému.