Úvodné informačné stretnutie prvákov sprevádzali bezpečnostné opatrenia.