Dejiny žurnalistiky a Svetová žurnalistika – to sú predmety, kde sa s ním môžete stretnúť na pôde školy. Okrem toho novinár, prekladateľ anglickej a americkej literatúry a držiteľ čestného titulu Doctor honoris causa JURAJ VOJTEK.