Čo vás lákalo študovať novinárstvo?
Odmala som rád písal, možno radšej, než rozprával. Ako väčšina mladých ľudí, pôvodne som chcel písať prózu. Rýchlo som však spoznal, že na to nemám. Neskôr som však pri nej zostal v prekladoch. Najprv som chcel študovať v Prahe filmovú scenáristiku, ibaže dopočul som sa, že na Filozofickej fakulte UK dá študovať novinárstvo. Prijali ma, aj keď už bolo po pohovoroch, a tak bol môj osud napoly spečatený. Napoly preto, lebo novinárčina a novinárske vzdelávanie sú dve veci.

Ako človek z praxe určite viete porovnať dnešnú slovenskú žurnalistiku s tou spred niekoľkých rokov. Vidíte nejaký posun dopredu?
Posun tu určite je. Najmä v spravodajstve, ktoré nadobúda na dôležitosti. Na druhej strane fakty nie sú sväté, akoby podľa tvorcu moderného The Guardianu Ch. P. Scotta, mali byť. Len nedávno v súvislosti s mojím čestným doktorátom SME napísalo, že som členom Správnej rady našej univerzity, hoci aj na webe mohli zistiť, že to nie je pravda. Minulý režim uprednostňoval pred spravodajstvom  publicistiku, lebo v tej mohol ľahšie nastoľovať témy, ktoré sa mu páčili. Na druhej strane niektoré publicistické žánre, povedzme reportáž, dnes v novinách takmer nejestvujú. A pritom ako soľ by sme potrebovali investigatívcov typu L. Mňačku, R. Kaliského, V. Ferka a iných.

Doctor honoris causa JURAJ VOJTEK

Aký je to pocit byť držiteľom čestného titulu Doctor honoris causa Univerzity sv. Cyrila a Metoda?
Isteže veľmi príjemný. Je to najvyššie uznanie, akého sa mi kedy a kde dostalo. Tým skôr, že sa mi ho dostalo ako vôbec prvému pedagógovi novinárstva na Slovensku. Navyše od univerzity, na ktorú som prišiel „dožiť“ svoj profesionálny život. A hoci väčšinu svojho života som strávil inde, už pre toto je mojou ozajstnou alma mater Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave.
[alert]

Profil:

JURAJ VOJTEK je dvojnásobným absolventom Filozofickej fakulty UK. V roku 1959 ukončil štúdium novinárstva a v 1975 anglistiky a amerikanistiky. Po štúdiu pracoval ako redaktor kultúrnych oddelení Večerníka a Predvoja. Ako člen Rady Slovenského syndikátu novinárov viedol dve funkčné obdobia komisiu pre zahraničné vzťahy. Do roku 2000 bol členom vedeckej rady Národného mediálneho centra. V súčasnosti je členom Vedeckého kolégia Otázok žurnalistiky a od roku 2003 pedagógom na FMK UCM v Trnave. Je autorom mnohých monografií, štúdií či odborných textov. Vydal vyše 30 knižných prekladov klasikov anglickej a americkej literatúry.[/alert]

Celý rozhovor nájdete v novom čísle Atteliéru 04/2012