Profesionálne sa zaujíma o verejnú správu a marketing, záleží mu na našej univerzite, zapája sa do rôznych aktivít šíriacich dobré meno našej alma mater. Reč je o mladom ambicióznom doktorandovi MATEJOVI MARTOVIČOVI, ktorý nám prezradil viac zo svojho života, aktivitách, ktoré robí a problémoch, ktoré treba riešiť.

Mgr. MATEJ MARTOVIČ (28)

Vyštudoval verejnú správu a politiku na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave. Doktorandský stupeň štúdia však vykonáva na FMK. Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na marketing v zdravotníctve.

Prečo ste sa rozhodli študovať marketing? Bola to jasná voľba alebo ste sa rozhodovali medzi viacerými školami?

Prvých päť rokov som študoval na fakulte sociálnych vied verejnú správu a politiku. Počas štúdia som sa venoval oblasti politického marketingu po teoretickej, ale aj praktickej stránke. Keďže ma marketing začal baviť čoraz viac, rozhodol som sa ísť na PhD. práve na marketingovú komunikáciu, aby som si osvojil ďalšie zručnosti z tejto oblasti.

Mali ste prihlášky aj na iné vysoké školy, alebo to bola len Trnava?

Bol som prijatý do Prešova na manažment, ale nechcelo sa mi prestupovať v Kysaku (smiech), tak som sa potom rozhodol radšej pre Trnavu. Ukázalo sa to nakoniec asi ako dobré rozhodnutie.

A ste hrdý na to, že ste FMK?

Áno, určite som hrdý, že som FMK, pretože sú tu dobré vzťahy a kvalitní pedagógovia. A najviac ma teší, že sú na to hrdí aj študenti a vnímajú identitu, že sú z fakulty masmediálnej komunikácie.

Aké predmety vyučujete?

Tento semester vyučujem len jeden predmet, a to podnik a podnikanie. Počas troch rokov som vyučoval predmety marketing, všeobecná ekonomická teória a verejné financie a daňový systém.

Čo z toho vám je najbližšie?

Po praktickej časti mi je najbližší marketing, ale napríklad po teoretickej časti ma veľmi baví práve ekonómia. Práve preto mám rád práve predmet všeobecná ekonomická teória.

Zapájate sa do rôznych aktivít, ste predseda študentskej rady UCM, člen Rady Fondu na podporu vzdelávania, Mladá archa, AZU.  Kde ste nadobudli také organizačné schopnosti?

Asi taký prvý event, ktorý som organizoval, bola stužková slávnosť na strednej škole. Potom nasledovala medzera na vysokej škole a až v druhom ročníku sme spolu s doktorom Brníkom a ďalšími staršími študentmi začali zakladať študentskú radu. Pomaly sa to nabaľovalo. Človek si v praxi osvojí nejaké tie zručnosti, ale získa aj mnohé kontakty. Ja ich využívam dodnes.

„Naša univerzita by si zaslúžila reprezentatívne priestory, za ktoré by sme sa nemuseli hanbiť.“

Čo by ste zlepšili na UCM? Čo je podľa vás najväčším problémom školy?

Bolo by to technické vybavenie univerzity, takisto by si naša univerzita zaslúžila reprezentatívne priestory, napr. chýba nám reprezentatívne sídlo rektorátu, dekanátov, za ktoré by sme sa nemuseli hanbiť. Okrem nejakých hmatateľných vecí treba na našej univerzite zlepšiť medziľudské vzťahy, ktoré sú možno medzi študentmi dobré, ale na tých vyšších úrovniach sa tieto medziľudské vzťahy javia trochu chladnejšie. Absentuje istá spoločná súdržnosť. Nie je dobré, keď každý kope iba za svoju fakultu alebo inštitút. Treba sa spojiť a robiť veci spoločne.

„Nie je dobré, keď každý kope iba za svoju fakultu alebo inštitút.“

Chceli by ste zostať na UCM ako pedagóg?

Veľmi rád by som zostal na akademickej pôde, najmä ak by to bola FMK, ale to ukáže budúcnosť.

O doktorandskom štúdiu ste uvažovali dlhšie alebo to prišlo spontánne?

Pravdupovediac, rozhodnutý som bol už v prvom ročníku na magisterskom stupni štúdia. Začal som uvažovať o tom, že táto oblasť by ma asi bavila a chcel som ešte zostať na akademickej pôde. Rád reprezentujem univerzitu a baví ma rozvíjať rôzne aktivity.

„Marketing sa dá v podstate prispôsobiť ku všetkému.“

Baví vás viac marketing alebo verejná správa, resp. politika? Alebo sa snažíte tieto oblasti prepájať?

Najradšej tieto oblasti prepájam. Aj články, ktoré píšem na konferenciu, tak ich píšem buď z oblasti mojej dizertačnej práce – marketing v zdravotníctve, čo je oblasť verejnej správy, alebo píšem veci, ktoré som získal v praxi. Takisto ma baví rozoberať politický marketing najmä v období volebných kampaní. Marketing sa dá v podstate prispôsobiť ku všetkému.

Čo je AZU?

AZU je národný rozvojový projekt, ktorý vznikol od študentov Technickej univerzity v Košiciach. Na škole im chýbali mäkké zručnosti, prepojenie teórie a praxe, a práve na týchto myšlienkach projekt vznikol. Názov projektu je AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech. Tento projekt je v súčasnosti financovaný z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a je v každom krajskom meste. Som rád, že som dostal ponuku koordinovať tento projekt práve ja a tým som ho mohol dotiahnuť na našu univerzitu. Predtým bol v Trnave na MTF STU.

Akým oblastiam sa projekt venuje?

Buď je to oblasť prednášok, pozývame úspešných ľudí, ktorí majú čo študentom povedať, napr. Michal Meško z Martinusu, Vladimír Trnka zo Salve finance, Zuzana Kanuchová z profesia.sk a mnoho ďalších. Druhá oblasť, ktorú rozbiehame, je v spolupráci s našou fakultou FMK. Je to spolupráca so združením automobilového priemyslu, keď študenti môžu priamo písať záverečné práce z oblasti marketingu na témy, ktoré trh automobilového priemyslu potrebuje riešiť. Druhá činnosť viac-menej spadá pod  nový kabinet marketingu na FMK, avšak zrodil sa práve z myšlienky AZU a mnohé vysoké školy, resp. študenti si už na portáli azu.sk môžu vyberať záverečné práce, ktoré vypísal Zväz automobilového priemyslu SR.

Okrem iného ste členom rady vo Fonde na podporu vzdelávania. Čo táto rada zabezpečuje?

Fond na podporu vzdelávania vznikol zlúčením Študentského pôžičkového fondu a Fondu na podporu začínajúcich pedagógov. Ja som v tomto fonde ako člen rady FnPV, ktorá rozhoduje napr. o vnútorných záležitostiach fondu a taktiež aj schvaľuje pôžičky pre študentov a pedagógov.

Kto môže žiadať o túto pôžičku?

Študent prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia. Fond rozhoduje o pridelení pôžičiek na základe zákonných kritérií sociálne znevýhodneným študentom, ktorí potrebujú finančné prostriedky, napríklad na štúdium. Študenti si môžu požiadať o pôžičku do 2300 a splácajú ju až po skončení štúdia.

Je to bezúročná pôžička?

Nie je to bezúročná pôžička. Momentálne je úrok 3 %, čo je stále výhodnejšie ako v banke. Okrem nízkeho úroku je ďalším benefitom práve to, že študent spláca až po skončení štúdia.

„Na školách chýba flexibilné štúdium.“

Čo je podľa vás najväčší problém vysokého školstva všeobecne?

Je to určite jeho podfinancovanie. Odborní asistenti nezarábajú ani priemernú mzdu v národnom hospodárstve, a to sa bavíme o ľuďoch, ktorí dosiahli III. stupeň vysokoškolského vzdelania. Tých problémov je však omnoho viac. Na školách študenti nemajú napr. flexibilné štúdium, keď si nemôžu vyberať predmety z iných fakúlt, ďalší problém je financovanie vedy a grantová politika v tomto štáte. Problémov je naozaj veľa, keby mám všetky povedať, tak sme tu asi dlho.

Čo neviete o Matejovi Martovičovi?

–          trikrát do týždňa jedáva pizzu

–          nerád upratuje a má vo veciach strašný bordel

–          pochádza z Bytče, ale veľkú časť detstva strávil na Kysuciach

–          miluje cestovanie a neznáša papierovačky

Autor: Peter Hatala

foto: archív Mateja Martoviča

            Matej Bruchala ( DOD 2018)