Je pre nás vždy pozitívna spätná väzba, keď nám napíšu zamestnávatelia, že nášho študenta zamestnali a sú s ním nadmieru spokojní, hovorí koordinátorka Kariérneho centra FMK Marianna Marko.

Doktorka Marianna Marko spravuje web Kariérneho centra FMK, sprostredkováva ponuky, komunikuje s ľuďmi z externého prostredia, organizuje eventy, proaktívne vyhľadáva zaujímavé ponuky a možnosti pre kariérny rast študentov.

Ako je na tom FMK so zamestnanosťou svojich absolventov? Vediete si štatistiky?

Podľa posledného prieskumu sa v odbore mediálne a komunikačné štúdiá uplatnilo 96% našich absolventov, čiže sme na tom veľmi dobre. Všetci opýtaní absolventi pracovali už počas štúdia. Našli si prácu ako redaktori, editori, grafickí dizajnéri, social media špecialisti, copywriteri či online marketingoví špecialisti.

Za minulý rok sme publikovali 138 pracovných ponúk, najčastejšie zo spomínaných oblastí, aby sme tak prepájali štúdium s adekvátnou a pre študenta prínosnou praxou.

Keď ide o kariérnu budúcnosť študentov, nebolo by fajn viac promovať absolventské stáže? Na UCM je koordinátorka z agentúry Workspace Europe, pani Štefíčková, ktorá sa im venuje.

Aktuálne sme o tom neuvažovali, pretože vznikol Alumni klub, ktorý sa zameriava na absolventov a ponúka im rôzne kariérne možnosti, workshopy, coworking a podobne. Viete si nájsť, koľko absolventov sa zaregistrovalo, chodí im pravidelne newsletter. Študenti majú záujem byť súčasťou a využívať služby, ktoré ponúka Alumni klub.

Nepotýka sa FMK so stereotypom, že ľudia z humanitných vied majú väčší problém zamestnať sa ako ľudia z prírodných? Podľa spomenutých 96% zamestnaných absolventov zrejme nemajú, ale bolo to tak vždy?

Vždy to tak nebolo a neboli ani takéto možnosti. Keď som začala študovať, kariérne centrum neexistovalo, len nedostatočne odpromované ponuky zašité na fakultnom webe. Takisto som začínala na rôznych brigádach mimo môjho odboru.

No ako kariérna koordinátorka vidím, že teraz je boom v ponukách, prichádzajú každý týždeň. Je ich naozaj mnoho, študenti si majú z čoho vyberať. Kto chce, určite si nájde, čo mu bude pasovať. Treba na sebe makať a byť aktívny, takto viete osloviť spoločnosť a dostať sa do nej.

Ako je kariérne centrum etablované u potenciálnych zamestnávateľov? Vedia o vás alebo musíte proaktívne dávať o sebe vedieť?

Kariérne centrum FMK pôsobí na našej fakulte už tretí rok a môžem povedať, že pole pôsobnosti a povedomie sa rozširujú. Stále sa na nás obracia množstvo zamestnávateľov, ktorí chcú ponúknuť voľné pracovné miesta našim študentom. Veľa z nich si našlo vhodných adeptov práve z našich radov.

Je pre nás vždy pozitívna spätná väzba, keď nám napíšu zamestnávatelia, že nášho študenta zamestnali a sú s ním nadmieru spokojní. Cítime zadosťučinenie, že naša práca dáva zmysel a podarilo sa nám prostredníctvom našich kanálov dodať študentov na správne miesta. Na webe taktiež zverejňujeme memorandá o spolupráci.

Napríklad?

Je ich okolo 20, napríklad s Trnavským samosprávnym krajom, Bauer Media Slovakia či Lancraftom z oblasti digitálnych hier, dajú sa bližšie pozrieť na našom webe. Spolupráca spočíva z pohľadu kariérneho centra v tom, že sme ich prvou voľbou, keď hľadajú stážistov či posily do tímov. V prvom rade sa obracajú na nás a my promptne reagujeme, publikujeme ponuky a komunikujeme ich smerom k študentom, aby využili príležitosti.

Podľa Marianny Marko je teraz v pracovných ponukách boom. Zdroj: Zuzana Šebová

Aké ďalšie spolupráce by kariérne centrum chcelo dosiahnuť?

Najprv by som rada podotkla, že FMK má každoročne na úrovni magisterského štúdia okolo 250 absolventov, o niečo viac z bakalárskeho štúdia. Práve cez čerstvo zamestnaných absolventov sa nám často podarí nadviazať ďalšie spolupráce. Títo zamestnávatelia bývajú ochotní prísť študentom porozprávať o ich práci, čo je pre nás prínosom.

Aktuálne sa dostávame do pozície, kedy nás zamestnávatelia práve vďaka dobrej povesti oslovujú sami. Pravidelne mám v schránke e-maily od rôznych agentúr či spoločností, lebo hľadajú vyslovene našich študentov.

Ktorá spolupráca Vám naposledy utkvela v pamäti?

So Startitupom. Sami od seba sa ponúkli, že by prišli prednášať pre našich študentov. Mali sme dve prednášky, ktorých témy nás oslovili – jedna o investigatívnej novinárčine, ďalšia o marketingu a video marketingu. Počas nich dali študentom kontakt, ak ich zaujmú, aby sa im ozvali.

Súčasťou memoranda o spolupráci tak býva aj barter formou eventov?

Ak sú tomu zamestnávatelia otvorení, môže byť, nikoho samozrejme nenútime.

Mala FMK niekedy problém so zamestnanosťou? Bol to dôvod, prečo centrum vzniklo?

Centrum oficiálne vzniklo v roku 2021, keď sa spravil web a aktívne začalo fungovať o rok neskôr. Ja som sa ho chopila v roku 2022. Vzniklo, lebo sa nám začali kopiť pracovné ponuky, ktoré sme predtým uverejňovali na fakultnej stránke. Tak sa fakulta rozhodla vytvoriť samostatný portál, kde sa zoskúpia všetky inzeráty na prácu, stáže, prednášky, workshopy.

Existujú kariérne centrá aj na iných fakultách, prípadne naše celouniverzitné?

Kariérne centrum UCM vzniklo v priebehu minulého roka a združuje ponuky z rôznych odborov, napríklad IT, učiteľstva, animácií, fyzioterapie a tak ďalej. Často chodia aj ponuky zo zahraničia, z Českej republiky.

Je možné, že by kariérne centrum sprostredkovalo ľudí z praxe na školské prednášky?

Takto sme začínali, no naši pedagógovia majú svoje kontakty a spíkrov, ktorých si nosia na hodiny. Preto sme sa rozhodli venovať primárne kariérnemu poradenstvu a rozvoju mäkkých zručností – ako sa pripraviť na pohovor, ako napísať životopis, budovať komunitu v rámci pracovného kolektívu a podobne. Veľakrát to študentom príde primitívne, no nie je to tak.

Doba napreduje, formy životopisu sa menia. Každý zamestnávateľ alebo sektor preferujú rôzne formy sebaprezentovania. Chceme sa sústrediť na eventy s pridanou hodnotou a držať si tak identitu kariérneho centra.

Funguje už v centre kariérne poradenstvo pre študentov, spolupracujete napríklad so psychologickou poradňou? Doposiaľ som to nepostrehla.

Kto potrebuje nasmerovať, psychologické centrum pri Katedre psychológie Filozofickej fakulty UCM sa venuje aj pracovnej oblasti – otázkam motivácie, sebaregulácie, atď. Ich služby sú zdarma pre študentov a dá sa tam prihlásiť prostredníctvom online formulára. Kariérne poradenstvoje zatiaľ jednou z vízií.

Takže chýbajú ľudia?

Tím by sa veru potreboval rozšíriť. Naposledy som pracovala so šikovnými doktorandkami, ktoré mi vypomáhali a boli fantastické. Ale študenti prichádzajú a odchádzajú, tak to riešime podľa ich fluktuácie. Skalným človekom som zatiaľ ja.

Uvažujem, že by som zverejnila ponuku, ktorá by oslovila nejakého šikovného študenta, ktorý by to bral ako vlastný projekt. Dá sa realizovať v oblasti sociálnych sietí, správe webu, pomôcť pri organizovaní eventov. Priestor tu určite je.

Kam by sa chcelo kariérne centrum v rámci svojej činnosti ešte posunúť?

Jednou z najväčších výziev a cieľov je disponovať vlastným kariérnym poradcom a poskytovať komplexné služby v oblasti sebarozvoja pomocou individuálnych konzultácií. Poradca by so študentmi riešil ich záujmy, silné stránky, ciele, kariérne možnosti a venoval sa im osobne.

Mnohí sa nakoniec nájdu v niečom inom, ako pôvodne študovali. To je aj môj prípad – cez masmediálne štúdiá som sa dostala k marketingu a ostala som aj na doktorandskom štúdiu, kde som riešila udržateľný marketing či udržateľnú módu. Tiež som sa hľadala a potrebovala usmerniť, no musela som si poradiť sama. Myslím, že by bolo skvelé mať niekoho, ktorý by vás upratal hneď zo začiatku, keď pociťujete neistotu.

Čo ešte študenti nevedia, pracujeme na vynovenom šate webovej stránky kariérneho centra, ktorá bude v súlade s novou vizuálnou identitou UCM. Vnímame to ako posun v rámci jednotnej komunikácie smerom k verejnosti.

Sú kariérne centrá fenomén aj na ďalších vysokých školách?

Áno, sú aj inde. Máme vzor v kariérnym centrách na Ekonomickej univerzite a Masarykovej v Brne. Existujú aj v Nitre a Košiciach.

Ako často študenti využijú služby kariérneho centra a nehľadajú si niečo po vlastnej osi?

Zhruba 20% z opýtaných študentov. Najčastejšie vyhľadávajú stáže počas štúdia.