Prečo sa Penta Investments rozhodla kupovať tlačové médiá a najmä tie mienkotvorné?

Na mediálnom trhu, a to nielen na Slovensku, prebieha vlastnícka konsolidácia. Vnimame ju ako investičnú príležitosť. Ekonomický model fungovania najmä printových a online médií na Slovensku bude v krátkom čase viesť k výraznej redukcii súčasného počtu vydavateľstiev. Je to trend, ktorý celosvetovo súvisí s prepadom príjmov z reklamy a predplatného a z hľadania účinných nástrojov, ktoré by dokázali získavať príjmy za mediálny obsah na internete. Šancu ekonomicky prežiť a úspešne fungovať, budú mať tie vydavateľstvá, ktoré budú pôsobiť v rámci silných vydavateľských celkov. Vydavateľstvá, ktoré sa ocitnú mimo konsolidačného prúdu, budú len s veľkými problémami čeliť klesajúcemu trhu a tlaku konkurencie.

“Šancu ekonomicky prežiť a úspešne fungovať budú mať tie vydavateľstvá, ktoré budú pôsobiť v rámci silných vydavateľských celkov.”

 

S&B_DANKO MARTIN_019
Martin Danko, PR Manager Penta Investmenst, s.r.o.

 

Mienkotvorné médiá na Slovensku nie sú extrémne ziskové, prečo ste sa teda rozhodli investovať do tejto oblasti? Môžeme to považovať za samaritánstvo a snahu priniesť serióznym médiám bývalé status quo alebo ide o ovplyvňovanie verejnej politickej mienky?

Penta v súčasnosti vlastní spoločnosti, ktoré významne pôsobia na maloobchodnom trhu, pričom poskytujú služby pre milióny zákazníkov. Vo vlastníctve médií vidíme ekonomický potenciál, ktorý umožní týmto spoločnostiam využiť celý rad synergií, napríklad v podobe reklamného cross sellingu, kedy daná spoločnosť ponúka produkt a médium zase viaže istú kritickú masu čitateľov, ktorí môžu byť potenciálnymi zákazníkmi. Vlastnícka konsolidácia už prebieha a my sme nepovažovali za správne, aby boli médiá na Slovensku vlastnené len jednou záujmovou skupinou, ktorá prejavovala intenzívny záujem aj o médiá, do ktorých sme už investovali. Záleží nám na tom, aby na Slovensku mohla ďalej fungovať nezávislá novinárska tvorba a kritické myslenie.

 

“Záleží nám na tom, aby na Slovensku mohla ďalej fungovať nezávislá novinárska tvorba a kritické myslenie.”

 

Vieme, že Penta mala v pláne kúpiť Slovenskú tlačovú agentúru a.s. po tom, ako SITA kúpi 50% podiel v Petit Press. Paradoxne SITA ako prvá informovala o plánoch Penty s vydavateľstvom Petit Press. Považujete to za korektné z ich strany?

Žiadne dohody, ktoré by potvrdzovali, že Penta kúpi tlačovú agentúru SITA neexistujú. Vzťah Penty a SITA v mediálnych investíciách sa vyvíjal paralelne s tým, ako predstaviteľ SITA p.Grošaft prejavil záujem o akcionársky podiel vo vydavateľstve Petit Press a Penta v tom čase jednala o investíciách do vydavateľstiev Trend Holding a 7 PLUS. Začali sme navzájom so SITA komunikovať a dohodli sme sa na našej finančnej participácii v transakcii možného vstupu SITA do Petit Press. To, že SITA informovala o možnom záujme Penty o Petit Press, považujem paradoxne za zhodu okolností. Je skutočne len zhodou okolností, že SITA túto informáciu priniesla ako prvá.

 

“Žiadne dohody, ktoré by potvrdzovali, že Penta kúpi tlačovú agentúru SITA neexistujú.”

 

O denníku SME je známe, že inklinuje k pravicovej politike a pravicovým stranám. Plánujete zasahovať do chodu redakcie a obsahu titulov? Budú nejaké zmeny vo vedení vydavateľstva a redakcie SMEčka?

Treba rozlišovať niekoľko faktov. Po prvé, rieši sa predaj 50% vlastníckeho podielu nemeckého vydavateľstva RBVG v Petit Press, ktorý by v prípade, ak si druhý akcionár spoločnosť PSIS neuplatní predkupné právo, mohla nadobudnúť SITA. Penta je finančným partnerom transakcie. Po druhé, ide o 50, nie 100% podiel, pričom nový potenciálny vlastník nemá šancu bez súčinnosti spoločnosti PSIS uskutočniť takmer žiadne zmeny a už vôbec nie s dopadom na obsah a zameranie redakcie. Po tretie – SITA a aj Penta vidia v svojej možnej účasti na dokončení tejto transakcie, predovšetkým ekonomické benefity v možnosti využitia synergií medzi SITA, Petit Press, vydavateľstvami 7 PLUS a Trend Holding. (rozhovor sme uskutočnili pred kúpou 50% podielu vo vydavateľstve Petit Press, pozn. red.) Penta je v súčasnosti aktívna v dvoch vydavateľstvách – 7 PLUS a Trend Holding. Prijali sme v tejto súvislosti aj etický kódex, v ktorom sa dištancujeme od akéhokoľvek zasahovania do redakčného obsahu. Jeho ustanovenia boli diskutované a odobrené aj redakčnými tímami vydavateľstiev Trend Holding a 7 PLUS. Kódex si môžete pozrieť tu: http://www.pentainvestments.com/sk/press-release/eticky-kodex-3Deoum.aspx

 

Ďusi Tamáš