Trnava patrí k najkrajším mestám na Slovensku. Je regiónom s vysokou životnou úrovňou, no s veľkou mierou konzumu má problém. Situáciu by malo zlepšiť nové re-use centrum.

Pre niekoho odpad, pre iného poklad. Projekt s názvom Back2Life má pomôcť v regulovaní množstva odpadu v meste Trnava. Fungovanie nového re-use centra nám priblížila Zuzana Krenyitzká, manažérka komunikácie spoločnosti FCC Slovensko: „Občania sem budú môcť tovar bezodplatne priniesť a zároveň si pre seba vybrať niečo vhodné za minimálne ceny. Bude slúžiť ako miesto darovania a nákupu použiteľných vecí tak, aby si našli nových majiteľov a neskončili v odpade.

V súvislosti s rozvojom cirkulárnej ekonomiky a potrebou ochrany životného prostredia ľudia čoraz viac hľadajú alternatívy ku konzumnému spôsobu života. Snažia sa obmedzovať neustále nakupovanie nových vecí a vyhadzovanie tých starých. Aj to je jeden z dôvodov, prečo vznikajú re-use iniciatívy a strediská s podobným zameraním.

Občania sem budú môcť tovar bezodplatne priniesť a zároveň si pre seba vybrať niečo vhodné za minimálne ceny.

Príbuzné projekty teda predlžujú životnosť vecí, predchádzajú vzniku odpadu a šetria životné prostredie. Význam tohto centra si uvedomuje aj vedenie mesta.Cieľom je dať veciam druhú šancu. Okrem toho ekologického prínosu má projekt aj sociálny rozmer – umožňuje zamestnať ľudí, ktorí si ťažšie hľadajú uplatnenie na trhu práce, napr. slobodné mamičky či invalidní dôchodcovia,“ dodáva Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta Trnava.

Jedno centrum už zožalo úspech

Primárnym iniciátorom myšlienky re-use centra je spoločnosť FCC, ktorá poskytuje široké spektrum riešení odpadového hospodárstva pre obce, ale aj priemyselnú a obchodnú oblasť. Zatiaľ sa jej darí prevádzkovať re-use stredisko v Dačicích, v južných Čechách. „Budú to už 2 roky, čo uvažujeme nad celkovou koncepciou Back2Life centra na Slovensku. Ideu zriadenia Re-use centra s návrhom sme predložili mestu Trnava, ktoré s nami na projekte prakticky od začiatku kooperuje,“ vyjadrila sa Krenyitzká.

Viaceré mestá a obce však o podobné strediská záujem nemajú. Ide totiž prevažne o neziskové projekty. „Práve preto nás veľmi teší, že nové Back2Life centrum vzniká ako spoločný projekt mesta Trnava a skupiny FCC na Slovensku,“ doplnila manažérka komunikácie. Primátor mesta Peter Bročka túto ideu nielenže podporuje, vidí v nej aj potenciál: „Back2Life si určite nájde svojich verných priaznivcov na strane darcov i kupujúcich a spoločne sa nám tak podarí predĺžiť životný cyklus množstva vecí.

re-use centrum Trnava
Pomenovanie „re-use“ má základ v angličtine a znamená „znovu použiť“. Zdroj: Daniel Bíro

Hoci na Slovensku zatiaľ veľa re-use centier nie je, ich vznik má u nás, ale aj vo svete veľkú perspektívu. Spoločnosť FCC verí, že o služby daného centra bude u občanov záujem.Vyplýva to jednak z celkového nastavenia klímy spoločnosti – ľudia si stále viac uvedomujú potrebu ekologického správania sa, šetrenia životného prostredia, ako aj potrebu zníženia konzumného spôsobu života. Na druhej strane tu môžu nájsť užitočné veci, ale aj drobnosti pre potešenie za zlomkové ceny ľudia s nižšími príjmami,“ vysvetľuje Krenyitzká.

Najdôležitejšie však je, že sa tým predĺži životný cyklus spotrebných vecí a že neskončia v odpade. Podľa analýzy spoločnosti WOOD & Company sú práve Trnava a Nitra mestá, ktoré na Slovensku vyprodukujú najviac smetí. Jeden obyvateľ vyprodukuje až 600 kilogramov odpadu.

Sortiment bude široký, no všetko v ňom nenájdete

O prevádzkovanie centra sa postará tím ľudí, ktorý zastrešuje sociálny podnik a komunitné centrum Baterkáreň. Otvoriť by ho mali na začiatku mája, no presný termín sa bude odvíjať od epidemiologickej situácie. Mesto o ňom bude včas informovať.

Pôvodne mal sklad re-use centra stáť v areáli na Sasinkovej ulici. V okolí je však plánovaná výstavba okružnej križovatky, a tak by došlo k priestorovej kolízii. Čoskoro ale re-use centrum nájdete na mieste zberného dvora na Ulici Jána Bottu. Ten bude zrušený od 15. marca a ako náhradu zaň môžu obyvatelia využívať zvyšných 6 dvorov. V súčasnosti sú pre pandémiu otvorené iba dva, na Mikovíniho a Cukrovej ulici.

re-use centrum Trnava
Obyvatelia sú podľa vyjadrení na sociálnych sieťach z projektu nadšení. Zdroj: Daniel Bíro

Tovar si však môžete vyberať aj online prostredníctvom e-shopu. V ňom si prezriete aktuálnu ponuku a veci si dokážete objednať. V online obchode nájdete rozsiahly sortiment, no niektoré výrobky by ste hľadali márne. „Centrum nebude prijímať veľkorozmerný nábytok, elektrospotrebiče, textil ani potraviny,“ uviedla Majtánová.

Chýbať by v ňom nemali napríklad ani kuchynské potreby a riady, náradie, knihy, CD, platne, hračky, detské kočíky, autosedačky, kolísky, hojdačky, postieľky, kabelky, kufre, tašky, hudobné nástroje, športové potreby či dekorácie do domácnosti, vázy, kvetináče, obrazy, rámy, hodiny, budíky, sochy a umelecké predmety.

Hovorkyňa podotýka, že odovzdané veci musia byť funkčné, čisté a v takom stave, aby mali šancu získať si nových majiteľov. Na základe zachovalosti tovaru a jeho druhu určia pracovníci centra jeho cenu. Zisk z projektu podporí zeleň v Trnave, o ktorú sa mesto stará počas celého roka. Vďaka výťažku z centra bude mať v rozpočte viac prostriedkov a využiť ich môže napríklad v rámci jesennej výsadby.

Ľudia si stále viac uvedomujú potrebu ekologického správania sa, šetrenia životného prostredia, ako aj potrebu zníženia konzumného spôsobu života.

Trnava mala prvé re-use centrum na Slovensku

Prvé stredisko tohto typu zrealizovala Baterkáreň, a to v roku 2019. Kamarátky Jana a Sima vytvorili komunitný priestor, v ktorom sa naučíte žiť udržateľne a uspokojiť svoje potreby tak, aby sa zdravé životné prostredie či prírodné zdroje zachovali aj pre nasledujúce generácie. Zámerom je predísť zbytočnej produkcii odpadu.

Oblečenie nemusíte bezhlavo nakupovať. Môžete si ho požičať, vymeniť alebo darovať. V Baterkárni si môžete načapovať i kozmetiku do vlastných nádob, čo je šetrné k planéte a, v porovnaní s komerčnými značkami prírodných výrobkov, aj k peňaženke. V centre navyše nájdete knihy, domáce potreby či dekorácie.

Jeho súčasťou je napríklad i požičovňa vecí, športových a turistických potrieb, náradia, elektroniky alebo výbavy na festival. Ide o tovar, ktorý ľudia často nevyužívajú, a preto je jeho nakupovanie nepotrebné. Počas zákazu vychádzania však prevádzka funguje len ako drogéria, prípadne cez internetový obchod.

baterkáreň
Komunitné centrum pravidelne organizovalo aj tvorivé dielne a workshopy. Zdroj: baterkáreň.sk

Množstvo odpadu rastie

Ako sa hovorí, čo je pre jedného odpad, to môže znamenať pre druhého poklad,“ uviedol Tomáš Fajkus, prevádzkový riaditeľ FCC na Slovensku. Bez re-use centra by staré veci skončili na skládke odpadu. V Trnave sa jej kapacita ale neustále znižuje. Hoci je životnosť skládky na Zavarskej ceste naplánovaná do roku 2026, podľa odhadov vyprší skôr. Mesto bude skládku naďalej zväčšovať a rozširovať plánuje aj trnavskú kompostáreň. Nová plocha vyrobí takmer 5000 ton kompostu ročne.

Potreba správneho narábania s predmetmi a ich opätovného využívania je nevyhnutná. Domácnosti vyprodukujú množstvo odpadu, pričom len časť z neho možno spracovávať a používať ďalej ako druhotnú surovinu. Spoločnosť FCC, ktorá prevádzkuje aj spomínanú skládku, investovala do rozvoja inovatívnych systémov aj výstavby recyklačných závodov, či iných zariadení na spracovanie odpadov.

Smeti dokážu vyrobiť teplo aj elektrickú energiu

Trnava by okrem vhodného narábania s odpadom či nového re-use centra mala k lepšiemu životnému prostrediu prispieť vďaka Centru cirkulárnej ekonomiky. Keďže je produkcia odpadu v trnavskom kraji vysoká, spoločnosť Ewia sa centrum rozhodla vybudovať práve v tomto okrese. Verí, že dokáže v plnej miere nahradiť skládky a značne zmenšiť objem smetí, ktorý na ne dovážajú.

ewia
V okrese Trnava by malo byť jedno z piatich Centier cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Prvé bude v Šali. Zdroj: ewia.sk

Ich zámerom je zužitkovať všetok odpad, ktorý by sa mal do výrobného procesu vrátiť ako druhotná surovina. Avšak niektoré produkty recyklovateľné nie sú. Z tých vyrobia teplo a elektrickú energiu. „Takáto výroba elektrickej energie je tridsaťkrát ekologickejšia ako napríklad výroba tepla alebo elektrickej energie s použitím plynu,“ vyjadril sa Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti.

Odpad má podobné výhrevné vlastnosti ako napríklad uhlie. Podľa Christenka je teda neprípustné, aby sme uhlie ťažili a využívali na získanie tepla alebo elektrickej energie, zatiaľ čo odpad s obdobnými účinkami nechávame na skládkach.

Stredisko cirkulárnej ekonomiky by mali v Trnave spustiť v roku 2026. Jeho súčasťou bude aj Centrum environmentálnej výchovy, vďaka ktorému by si mali žiaci vybudovať lepší vzťah k životnému prostrediu, a ten prenášať aj do svojich domácností.

Zdroj: mtt.sk