Trnava patrí k najkrajším mestám na Slovensku. Je regiónom s vysokou životnou úrovňou, no s veľkou mierou konzumu má problém. Situáciu by malo zlepšiť nové re-use centrum.