Knižnica je úžasný koncept, ktorý funguje v našej histórii už po stáročia. Na rovnakom princípe vypožičiavania si a vracania nielen kníh, ale aj náradia či športového vybavenia, funguje knižnica vecí.