Výučba všetkých kabinetov i médií z dôvodu pandémie momentálne prebieha onlinovou formou. Ako to zmenilo vyučovanie jednotlivých predmetov a do ktorých sa ešte môžete pridať?