Výučba všetkých kabinetov i médií z dôvodu pandémie momentálne prebieha onlinovou formou. Ako to zmenilo vyučovanie jednotlivých predmetov a do ktorých sa ešte môžete pridať? 

Na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v súčasnosti funguje viacero študentských médií. Je tu rádio Aetter, do ktorého bolo možné zapísať sa do 6. novembra, alebo FMK TV, kde sa konkurzy ukončili 11. októbra.  Časopis Atteliér má v tomto akademickom roku posilnenú redakciu o viac ako polovicu, pretože jej členmi sú študenti z pôvodne dvoch samostatných predmetov a, samozrejme, nováčikovia.

Univerzitné divadlo hľadá posily

Nových študentov však prijíma univerzitné divadlo THE.ART.RE, kde hľadajú posily na rôzne pozície. Do divadla sa ešte stále môžete prihlásiť pomocou dotazníka. Záujemcovia budú kontaktovaní e-mailom, v ktorom nájdu dátum a čas hovoru prostredníctvom Google Meet. Na onlinovom stretnutí sa dozvedia viac o konkurze či o fungovaní divadla. Dotazník bude prístupný do 1. novembra 2020.

Kontakt na divadlo: Instagram: ucm.the.art.re / Facebook: Univerzitné divadlo THE.ART.RE

kabinety a médiá
Pozície, na ktoré sa študenti môžu prihlásiť v univerzitnom divadle. Zdroj: Barbora Martišková

Kde vám povedia áno a kde nie?

Na fakulte je každý rok na výber viacero kabinetov. Dva z nich sú zamerané na pohyb – Kabinet pohybovej aktivity a Kabinet telovýchovy a športu. Oba kabinety si študenti mohli zapísať ako výberový predmet ešte pred začiatkom akademického roka. V súčasnosti oba fungujú v obmedzenom režime a ďalších študentov z dôvodu pandémie neprijímajú. 

Kabinet PR je však otvorený prijímaniu nových študentov aj v súčasnosti. Jeho členom sa môže stať každý študent, či si ho zapíše ako výberový predmet, alebo bude chodiť dobrovoľne. Na stretnutiach študenti vypracovávajú čiastkové zadania a tvoria návrh PR stratégie pre zvolené podujatie na FMK. Stretnutia kabinetu prebiehajú každý utorok.

„Kabinet PR okrem toho zabezpečuje aj komunikáciu fakulty smerom k médiám. Pripravuje tlačové správy, stanoviská pre médiá alebo proaktívne s novinármi komunikuje jednotlivé témy, ktoré sú spojené s FMK,“ vyjadril sa Peter Krajčovič, vedúci kabinetu PR. 

Kontakt na Kabinet PR: peter.krajcovic@ucm.sk

Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér (KEFA) si pre aktuálnu situáciu bolo možné vybrať ako voliteľný predmet v AISe. Inak sa naň vždy konalo výberové konanie. Výučba predmetu sa už síce začala, avšak keby niekto veľmi chcel, do ateliéru sa zapojiť stále môže. KEFU si ako predmet môžu zapísať študenti druhého až piateho ročníka, prijímajú však aj prvákov a externistov ako dobrovoľníkov. Tento ateliér organizuje aj rôzne súťaže a každoročne jeho študenti prezentujú svoje fotografie na klauzúrnej výstave.

Kontakt na KEFU: lucia.skripcova@ucm.sk

Kabinet eventov má momentálne dostatok študentov. Stojí však pred neľahkým obdobím, kedy svoju činnosť musí smerovať výhradne do onlinového prostredia. Okrem tradičného Dňa otvorených dverí kabinet organizuje niekoľko podujatí pre študentov. Priblížiť si ich atmosféru môžete reportážami fakultnej televízie.

 

Fungovanie kabinetov a médií prebieha pre pandémiu v obmedzenom režime a prispôsobujú sa onlinovému prostrediu a komunikácii na diaľku. Našťastie nadviazali na praktiky predošlého semestra a tento prechod je plynulejší. Žiaľ, s nepriaznivou situáciou súvisí aj prijímanie nových členov. Tým, ktorým sa tento rok nepodarilo zapojiť do fakultných médií či vybraných kabinetov, radíme – buďte trpezliví a skúste to znova o rok.