Cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre rozvíjanie talentov a netechnologických inovácií. Otvoriť by ho mali do konca roka 2023.

Centrum pre kreatívnych a nadaných ľudí z rôznych oblastí vybudujú na Hlavnej 17. Ide o projekt Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Prispôsobia ho najmä architektom, grafikom, dizajnérom, umelcom a hudobníkom, ale i remeselníkom, ktorí pracujú so sklom, železom či drevom.

Ponúkneme im moderný priestor s adekvátnym vybavením na rozvoj ich zručností, najmä podnikateľských. V súvislosti s tým, poskytneme poradenské a konzultačné služby,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Na podobné centrá uverejnilo Ministerstvo kultúry SR, ešte v roku 2019, výzvu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Záujem o neho prejavil aj trnavský župan. „Rozhodli sme sa využiť príležitosť získať finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie na vznik kreatívneho centra, pretože výborne zapadne do našej širokej ponuky inštitúcií – 18 múzeí, galérií, knižníc, osvetových stredísk, divadla a hvezdárne – a zaplní v nej neobsadené miesto,“ vyjadril sa Viskupič. Podľa neho je dobrou správou, že Trnava bude mať nový typ kultúrnej inštitúcie. Ide o najvýznamnejší kultúrny projekt v meste za posledné desaťročia.

kultúrno-kreatívne centrum
Budovu, v ktorej má vzniknúť nové centrum, ponúkalo mesto aj na predaj. Záujemcu nenašlo. Zdroj: trnava-vuc.sk

Župa dostala z eurofondov milióny

Ministerstvo kultúry schválilo projektovú žiadosť Trnavského kraja 30. októbra 2020. VÚC získal na vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra takmer 7,7 milióna eur. „Tento nenávratný finančný príspevok predstavuje 95 % predpokladaných nákladov projektu, ktoré presahujú osem miliónov eur,“ priblížil župan, „zvyšných 5 % tvorí spoluúčasť župy.“

TTSK bude financovať aj prevažnú časť nákladov na následnú prevádzku strediska. Pri pokrývaní výdavkov však počíta i s komerčným využitím budovy. Na prenájom poskytne 20 % plochy priestorov.

Župa je zároveň nájomcom budovy. Objekt, v ktorom bude plánované centrum sídliť, patrí mestu Trnava. Financovalo a zabezpečilo aj projektovú dokumentáciu budovy. VÚC sa tak následne mohol uchádzať o získanie spomínaného nenávratného finančného príspevku.

kultúrno-kreatívne centrum
Okrem Trnavy plánuje TTSK podobné centrum vytvoriť aj v Piešťanoch. Zdroj: trnava-vuc.sk

Kraj vidí jediný problém v zdaňovacej politike mesta. Zvýšilo totiž dane pre miestne kultúrne inštitúcie. Mestskí poslanci rozhodli aj o zrušení oslobodenia dane pre objekty, ktoré sa využívajú na kultúrne účely. TTSK, podľa údajov odboru financií, bude v roku 2020 za kultúrne zariadenia platiť daň približne vo výške 51-tisíc eur. V predošlom roku išlo iba o viac ako dve tisícky.

Nové príležitosti dostanú aj študenti

Objekt na Hlavnej ulici slúžil na kultúrne zámery aj doteraz. Budova už ale nie je v najlepšom stave. Predtým, ako v nej vznikne kultúrno-kreatívneho centrum, ju musia zrekonštruovať.

Nové priestory budú bezbariérové. Budova by mala disponovať hudobnými miestnosťami, prednáškovou sálou, ateliérmi, administratívnym zázemím centra a kanceláriami. „Takzvané „group rooms“ rôznych veľkostí s audiovizuálnym vybavením umožnia klientom centra bez výraznejších obmedzení organizovať pracovné stretnutia a napredovať v rozvoji svojho budúceho podnikania. Budú navrhnuté tak, aby podporovali interakcie, vďaka ktorým klienti vytvoria nové spolupráce či podnikateľské nápady a partnerstvá,“ doplnil Viskupič.

kultúrno-kreatívne centrum
Župa chcela pôvodne pre toto centrum využiť budovu bývalého Tatraskla. Bránili tomu problémy s projektovou dokumentáciou. Zdroj: trnava-vuc.sk

V inštitúcii nebudú chýbať ani moderné technológie. Nájdeme tam grafické pracovisko MediaLab s rôznym vybavením. Napríklad so zariadeniami pre virtuálnu realitu, ktoré záujemcovia využijú pri tvorbe grafiky a v hernom priemysle. K dispozícii bude aj tvorivá dielňa FabLab a v nej šijacie či finišérske stroje pre módnu a textilnú výrobu, prácu s drevom alebo kovom. Výborné technické vybavenie neminie hudobné skúšobne.

Stredisko bude zároveň iniciátorom workshopov a súťaží. Chcelo by nimi motivovať svojich klientov, odbornú i širokú verejnosť z Trnavského kraja, aby hľadali nové využitie inštalovaných technológií.

Vybudovaním centra plánuje VÚC prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle v regióne. „Vytvorené pracovné miesta sa budú vyznačovať vysokou pridanou hodnotou a udržateľnosťou,“ doplnil župan.

Šikovnosť môžu ukázať aj študenti

Ambíciou župy je nadviazať partnerstvá so školami. Informoval o tom predseda TTSK: „Potenciál sa skrýva v spolupráci centra so strednými a vysokými školami, napríklad pri generovaní odborníkov a mentorov. Počítame tiež s tým, že sa študenti budú podieľať na činnosti kreatívneho centra, čo im môže slúžiť ako odborná prax.“ Nadaní študenti majú teda dvere v inštitúcií otvorené.

Ohlasy na vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra sú pozitívne a obyvatelia projekt oceňujú. Mrzí ich však zánik klubu „Káčko“ s dlhoročnou tradíciou, ktorý sa nachádza v mieste výstavby. Ako sa ale zmienil Jozef Viskupič, klubová scéna v Trnave vždy bola a aj bude. „Duch toho, čo všetci poznáme ako „Káčko“, Calipso alebo Artklub, by mal byť v novom kreatívnom centre zachovaný v komerčnom či nekomerčnom priestore,“ ozrejmil Viskupič na sociálnej sieti. Hudba bude znieť z nových skúšobní a pódií či z multifunkčnej sály.

Na príprave projektu ďalej pracujú a s aktuálnymi nájomcami i s miestnou umeleckou komunitou budú ešte diskutovať. Stavebné práce by sa mali začať už v roku 2021. Potrvajú pravdepodobne dva a pol roka.