Jubilejný 20. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Projekt rovnomerne pokrýva celé Slovensko, v poslednom ročníku bola zapojená každá piata škola.

Detský čin roka motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách. Dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé. Do projektu sa za 19 rokov realizovania projektu zapojili takmer 2 milióny detí.

Zdroj: detskycin2020.ludialudom.sk

Kategórie detských činov:

Tu nájdete: Nominované príbehy

Ako a do kedy hlasovať

Online hlasovanie prebieha od 5. októbra do 27. novembra 2020. Hlasovať môžete na tejto stránke, kde nájdete všetky príbehy. Kliknutím na tlačidlo hlasuj oceníte príbeh svojho výberu.

Online anketa je pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk. Touto formou môžu ľudia prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí.  Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.

Detský čin roka
Zdroj: detskycin.sk

Čím je tento ročník špeciálny?

„Tento ročník je výnimočný hneď v troch smeroch. Oslavujeme 20. výročie, to znamená, že tých dvadsať rokov už vyše 1 700 000 deti podporilo dobro. Veľa sa v našej spoločnosti mení a naša každodennosť vyžaduje prepojene s novými médiami a tak sme tento rok pripravili novú aktuálnu kategóriu: Nový čin na nete,“ uviedla k projektu štatutárka OZ Detský čin roka Saša Broadhurst-Petrovická.

„Súčasná situácia s pandémiou je výnimočná výzva pre nás všetkých. Teší nás, že napriek mimoriadne sťaženým podmienkam na školách i v živote, projekt pokračuje. To znamená, že naďalej môžeme podporovať dobré skutky detí, ktoré nás všetkých inšpirujú a istým spôsobom aj liečia, lebo nám dodávajú nádej a silu,“ doplnila štatutárka.

Organizátori zaslali začiatkom októbra pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov. O tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2020, rozhodne detská porota.

Učitelia s tlačeným pedagogickým materiálom pracujú na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube. Čítajú si príbehy spolu s deťmi a hlavne sa rozprávajú o tom, čo príbehy prinášajú,“ priblížili organizátori.

O tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2020, rozhodne detská porota.

Počas leta výberová komisia vybrala štyridsať nominovaných skutkov v ôsmych kategóriách. Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu podporu, bude v decembri vyhlásený za Detský čin roka 2020.

Piataci z Trnavského kraja zachránili učiteľovi život

V súťaži má zastúpenie aj Trnavský kraj. Hrdinský čin dvoch žiakov piatej triedy na jednej zo základných škôl v Skalici patrí do kategórie Záchrana ľudského života. Derek Petrovič a Krištof Bogár „neváhali zo svojho mobilu privolať rýchlu zdravotnú službu. Do jej príchodu ostali pri učiteľovi, zároveň mu postrážili bicykel a osobné veci. Po príchode rýchlej zdravotnej služby bol učiteľ prevezený letecky do Bratislavy,“ uvádza sa na  stránke ľudiaľuďom.sk kde môžete za spomínanú dvojicu hlasovať.

Tým, že neváhali a ihneď zavolať rýchlu pomoc, mu zachránili život, “ znie na stránke detskycin2020­.ludialudom.sk. Prihlasovať príbehy môžete pomocou formulára (alebo poštou) do 30. júna 2021. Svoj, kolektívny, alebo niekoho iného dobrý skutok môže žiak (alebo pedagóg) napísať najviac v rozsahu 1 strany A4.