Mesto chce zmeniť svoju vizuálnu podobu. Návrhy nového loga či webstránky bude hodnotiť osemčlenná komisia odborníkov. Zamerajú sa na estetické, vizuálne a funkčné kvality, zohľadnia aj pomer kvality a ceny.

Dizajnéri mali vytvoriť nové logo, informačný systém a webovú stránku. Záujemcovia sa mohli do výzvy prihlásiť do 10. decembra. Hodnota zákazky bola 10-tisíc eur.

„Naším cieľom bolo vytvoriť univerzálny koncept vizuálnej komunikácie mesta, ktorý by sceľoval všetky spôsoby, ktorými mesto komunikuje jednak navonok, ale aj smerom k občanom. Chceme vyvinúť nový prvok, pomocou ktorého sa bude môcť Trnava vizuálne identifikovať,“ hovorí mestský kurátor Adrián Kobetič.

Základom novej identity radnice je stanoviť novú farebnosť a typografiu, ktorú by mesto využívalo pri komunikácii. Dizajnéri, dizajnérske firmy alebo ateliéry mali pripraviť mestské logo, ktoré by reagovalo na históriu, ale aj na súčasné napredovanie Trnavy. V neposlednom rade ide o vytvorenie webovej stránky ako univerzálnejšieho a komplexnejšieho prístupu k vizualite mesta a prípravu hlavičkového papiera či vizitky.

Mestský znak s ústredným motívom Ježiša Krista. Zdroj: Archív mesta Trnava

„I keď v minulosti existovala forma takejto komunikácie, bolo by dobré ju troška osviežiť, možno uviesť do nejakých súčasných trendov,“ dodáva Adrián Kobetič.

Dobré logo má odzrkadľovať súčasnosť

Grafický dizajnér Juraj Porubän vysvetľuje, čo by malo obsahovať dobré logo: Malo by byť jednoduché, nadčasové a čitateľné, aby spĺňalo ciele a nejakú komunikačnú stratégiu, ktorú si daná inštitúcia definuje.“ Dodáva, že ide o dlhší, niekoľkomesačný proces. „Myslím si, že pri veľkosti inštitúcie, akou je mesto, sa to môže natiahnuť pokojne aj na rok.“

Podľa neho nemajú súčasné trendy na tvorbu loga veľký vplyv. Ide skôr o prispôsobenie sa potrebám danej doby. „V súčasnosti sa väčšina vizuálneho obsahu konzumuje prostredníctvom displejov a digitálnych zariadení a logo by malo reagovať na túto skutočnosť. Logo by mohlo byť ikonou mobilnej aplikácie alebo na veľkých obrazovkách,dodáva Porubän.

História trnavského loga

Motív šesťcípeho kolesa, ktoré mesto doteraz používa, pochádza zo stredovekého erbu Trnavy. „Najstarší dochovaný znak, respektíve pečať so znakom Trnavy, pochádza z roku 1347. Je súčasťou listiny, ktorá je dnes uložená v archíve v Ostrihome,“ opisuje historik a archeológ Martin Neumann.

Symbol Trnavy na atike radnice. Zdroj: Archív mesta Trnava

História znaku siaha pravdepodobne ďalej, a to do prvej polovice 13. storočia, kedy Trnave udelili kráľovské privilégiá. Úradníci prvého slobodného kráľovského mesta potrebovali pečatidlo a vlastný znak. Ten má viacero významov.

„Prvým je motív Šťasteny. Okrem samotného kolesa vidíme kráľa, ktorý sedí na vrchole kolesa s korunou na hlave a tróni vo svojom majestáte. Bohyňa Šťasteny roztáča koleso, kráľ padá z trónu, koruna sa mu zosúva z hlavy a padá až do prachu pod koleso. Šťastena však krúti kolesom ďalej, kráľ znovu povstáva, usádza sa na svoj trón aj s korunou,“ vysvetľuje historik, to je ten osud, pripomienka, že šťastena ľudského života je naozaj vrtkavá a človek nikdy nevie, čo ho stretne.“

Druhý význam je teologický. V strede je samotný Ježiš Kristus, Boh, ktorý vládne svetu. Tým, že je uprostred kolesa, je stály a nemenný, pretože os sa nehýbe. Naopak, všetko okolo neho je v pohybe. Sféry krúžia okolo Boha, ktorý riadi svet v rámci svojho spasiteľského plánu.

Variácie trnavského erbu. Zdroj: Archív mesta Trnava

Novú vizuálnu identitu ohodnotia odborníci

Mesto sa chce posunúť vpred aj pri hodnotení grafických návrhov. Ústredným kritériom nebude len cena, ale hodnota estetických, koncepčných a vizuálnych kvalít. Zostavili sme odbornú porotu, uznávanú na medzinárodnej úrovni grafického dizajnu,“ hovorí kurátor Adrián Kobetič. „Jednotliví dizajnéri mohli prísť s netradičnými a inovatívnymi návrhmi. Možno dosiahneme výsledok, ktorý sme predtým vôbec nečakali,“ dodáva.

Návrhy ohodnotí osemčlenná komisia odborníkov. Zamerajú sa najmä na estetické, vizuálne a funkčné kvality, pričom zohľadnia aj pomer kvality a ceny. Reportáž o novej vizuálnej identite si môžete pozrieť aj v archíve Mestskej televízie Trnava.