Tvorba vizuálnej identity je pomerne náročný a zdĺhavý proces. Nie je to len o vytvorení nového loga, ale o celom komplexe a systéme vizuálnych prvkov, ktoré bude potrebné implementovať do praxe.