Cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre rozvíjanie talentov a netechnologických inovácií. Otvoriť by ho mali do konca roka 2023.