Po ročnej odmlke sa pod vedením Jakuba Kňažka vracajú s tvorivým prístupom a novou poetikou do študentského života na UCM. Divadelníci sídlia v garáži, čo je podľa ich slov najviac undergroundový priestor študentskej kultúry, v akom divadlo môže vôbec fungovať. 

Univerzitné divadlo bolo založené v roku 2010 Vladimírom Frištákom. Po ňom prevzal vedenie Tomáš Kramár a aj prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD. v ňom zanechala svoju stopu. Na ochotníckom divadelnom festivale KasiopeaFest v Budmericiach získalo Cenu organizátora (2015) a o dva roky neskôr ocenenie za réžiu pre Luciu Nagyovú.

Po skončení štúdia väčšiny členov divadlo rok nepôsobilo. Tradíciu obnovil až bývalý člen Jakub Kňažko po návrate z Erasmu. Poradil sa s univerzitou a začiatkom zimného semestra akademického roka 2018/2019 THE.ART.RE opäť ožilo.

Hľadanie priestorov bolo zdĺhavé a náročné

Zo začiatku bolo najväčším problémom nájsť priestory, kde by mohlo divadlo fungovať a mať zázemie. Do úvahy prichádzali priestory divadelného skladu v Jame, ktorý pozostáva z dvoch miestností bez okien a zásuviek. Sklad by však za istých úprav, ako je zbúranie zbytočných priečok a prívodu elektriny, mohol naplniť ich potreby na tvorbu i malú divadelnú sálu.

univerzitné divadlo
Stav priestorov pred príchodom divadelníkov. Zdroj: Jakub Kňažko

S pomocou partnerskej firmy univerzity vytvorili návrh na úpravu, avšak tá nemohla byť z finančných dôvodov univerzitou realizovaná. Na jar začalo divadlo vďaka tajomníčke FMK Mgr. Tatiane Podmakovej a po dohode s rektorom prof. Ing. Romanom Bočom, DrSc. s čistením priestorov suterénu na Námestí J. Herdu. Pracovne ani umelecky nezaháľali a v tom istom semestri v upravených priestoroch garáže pripravili premiéru inscenácie „Experiment RAJ“.

Následne Garáž podstúpila základné rekonštrukčné práce, aby ju bolo možné ďalej využívať. Z fondu na kultúrne a športové aktivity získalo divadlo financie na doplnenie techniky (nastaviteľné pódium, rozkladacie stoličky, svetelný park a jednoduchú zvukovú aparatúru), ktorú radi zapožičiavajú na študentské aktivity, ako TVaT, UniCon či ModelCon.

Je to ako keby ste varili vo veľkom hrnci a postupne prihadzovali nápady z rôznych kútov mysle.

Originálny názov a členovia divadla

Oficiálny názov „Univerzitné divadlo THE.ART.RE“ si zoskupenie nesie od svojho vzniku, pričom THE.ART.RE predstavuje hru so slovami, ktorá poukazuje na tvorivú prácu s tým, čo majú. Slovo „theatre” znamená v angličtine divadlo a do neho je akoby vložené slovo „art”, čo v angličtine znamená umenie. Slogan „Shakespeare je pán, ale my robíme #divadloINAK“ zas odkazuje na vychádzanie z historických poznatkov a na autorský prístup k tvorbe.

V divadle momentálne pôsobí 16 členov UCM, študent strednej školy Daniel a absolventka školy dramatických umení Mgr. art. Adriana Gandžalová, DiS. art. na pozícii dramaturgičky a odbornej konzultantky.

V kolektíve je najviac hercov, no dôležitými oblasťami sú tiež kostýmové výtvarníctvo (Daniel), fotografia (Alžbeta), scenáristika (Alexandra), hudba (Christián), grafika i produkcia (Natália), vizáž (Petra a Klára) a sociálne siete (Samuel). Nejeden člen zastáva viaceré pozície a celkovo ide o veľmi heterogénne fungujúce spoločenstvo.

univerzitné divadlo
Skúška divadla v Garáži UCM môže prebiehať aj takto. Zdroj: Dávid Hudák

V pripravovanej inscenácií hrá 8 hercov, ale tvorba stojí na každom jednom členovi: Adriana Lizoňová, Alexandra Ščevlíková, Alžbeta Labudová, Barbora Martišková, Christián Ďuriš, Daniel Pauček, Dávid Hudák, Klára Zubková, Martin Brisuda, Milan Hoďa, Natália Farkašová, Pavol Královič, Petra Tarčinská, Radka Klučárová, Samuel Galbavý, Tereza Holubová a okrem spomínanej Adriany, vedúci a režisér Jakub Kňažko.

Predstavenie č.1: Experiment RAJ

Po obnovení divadla sa zaviedol nový systém práce. Zimný semester je venovaný príprave hereckej i koncepčnej stránke a letný praktickej tvorbe inscenácie. Zoskupenie postupne vytvára celé predstavenie bez dramatického textu. „Je to ako keby ste varili vo veľkom hrnci a postupne prihadzovali nápady z rôznych kútov mysle. Niektoré prísady sa rozvaria a neukážu sa vo finále ako výrazné, ale v kombinácií s priznanými prísadami tvoria jedinečnú fajnú polievočku,“ dodáva Jakub. 

Pozvánka na predstavenie „Experiment RAJ“. Zdroj: Facebook/Univerzitné divadlo THE.ART.RE

Minuloročným dielom bola primárne pohybová inscenácia „Experiment RAJ“, vytvorená na základe vedeckého experimentu Johna B. Calhouna o dopade blahobytu na spoločenstvo hlodavcov, ktorý sa stal paralelou k vývoju ľudskej spoločnosti. Inscenácia autorsky spracováva príbeh záhuby a poukazuje na podobnosti vo vývoji medzi spoločenstvom hlodavcov a ľudí. Špecifikom je možnosť prepojenia cez QR-kód v bulletine na dohľadanie si úplného znenia procesu výskumu.

Do predstavenia bol externe zapojený aj pedagóg Ing. Róbert Halenár, PhD. prostredníctvom zvukovej nahrávky jeho hlasu, ktorý významovo balansoval na rozmedzí zápiskov Dr. Calhouna a akousi Božskou nadvládou jeho osoby nad celým dianím.

Herecká zostava znázorňovala vývoj spoločenstva pomocou svetelných objektov, zatiaľ čo celú atmosféru podčiarkovala práca s hudbou (Christián Ďuriš) a umocňoval postapokalypticky pôsobiaci priestor suterénu. Zásadným významovým prvkom v diele je prítomnosť kvapkajúcej vody na scéne, ktorá je priamo spojená s revolúciou súcitu, ako odpoveďou na otázku, čo robiť, aby ľudia nesmerovali k záhube. 

univerzitné divadlo
Vedecký experiment ako námet pre inscenáciu. Zdroj: Jakub Kňažko

Predstavenie vznikalo postupne počas celého roka, no najzásadnejšie bol jeho tvar upravený v tzv. „generálkovom“ týždni. Inscenácia mala premiéru 25. 4. 2019 a celkovo sa odohrala 4-krát. Divadelníkom sa podarilo v garáži UCM vytvoriť na sedenie kapacitne cca 60 miest, čo je vzhľadom na dispozíciu priestoru úctyhodné číslo.

Tohtoročné predstavenie čaká na premiéru

Momentálne sa venujú práci na autorskom diele s pracovným názvom „Izmy v Nás“ o trápeniach a problémoch mladého človeka. Neplačú však nad svojím nešťastím či úpadkom, ale poukazujú na činitele, ktoré ich v živote ovplyvňujú.

Pozornosť obracajú na to, čím sú formované ich názory a čomu venujú energiu. S predstavením už absolvovali súťažnú prehliadku na Malej krajskej scénickej žatve v Hlohovci, kde okrem návrhu na postup medzi najlepšie slovenské mládežnícke divadlá na FEDIM (Festival divadla mladých) získali cennú odozvu od odbornej poroty.

univerzitné divadlo
Okrem novej inscenácie prišlo univerzitné divadlo aj s novým logom. Zdroj: Natália Farkašová

Premiéra bola pôvodne plánovaná v úvode apríla v Divadle Jána Palárika v Trnave, no z dôvodu zrušenia všetkých verejných podujatí sa neuskutočnila. Riaditeľka Divadla Jána Palárika Mgr. art. Zuzana Hekel, ktorá má s univerzitami Trnavy a tiež s FMK podpísané partnerské dohody o spolupráci, je významne naklonená podpore neprofesionálnej divadelnej scény v Trnave.

Po upokojení situácie divadelníci veria, že sa im podarí inscenáciu úspešne odpremiérovať práve s jej pomocou. Uvažujú tiež o alternatívnej možnosti v nezávislom kultúrnom centre Trnavy Malý Berlín, kde pôsobí divadlo DEMOscéna. 

Cieľom semestra je okrem spomínaných súťažných prehliadok, organizovaných Národným osvetovým centrom aj účasť na festivaloch, kde budú reprezentovať Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na Akademickom Prešove, ktorý je súťažou amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska, sa THE.ART.RE predstaví ako jedno z mála študentských divadiel. Festival je v súčasnosti presunutý na jeseň. Zmenil sa aj termín festivalu FEDIM, a to z júna na 15.-17. novembra 2020.

 

Jakub Kňažko (29) je piatakom na FMK. Bakalára absolvoval v odbore KOMU a následne prešiel na štúdium TEDI, v ktorom vníma silné paralely s divadlom. Zúčastnil sa na niekoľkých medzinárodných umeleckých workshopoch v Poľsku i na Slovensku. Aktuálne tvorí v autorskom divadle DEMOscéna z Trnavy a vedie Univerzitné divadlo THE.ART.RE. Okrem toho sa venuje organizácii umeleckých festivalov (Divadelná Nitra, BRaK, NuDance fest, LeTaVy, FRAJ a ďalšie) a fotografii. Jeho tvorbu z Indonézie môžete vidieť na výstave v auguste.