Každoročná Študentská kvapka krvi bude tentokrát obohatená o cyklus prednášok s odborníkmi.