Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vás pozýva na sériu prednášok s odborníkmi na darovanie krvi, periférnych kmeňových buniek a kostnej drene. Cyklus prednášok sa uskutoční v pondelok 20. apríla od 15:00 do 17:00 v presklenej zasadačke rektora na Nám. Jozefa Herdu 2.

Na druhý deň, t.j. utorok 21. apríla sa uskutoční 8. ročník Študentskej kvapky krvi, kde okrem darovania krvi bude možnosť registrovať sa do Národného registra darcov kostnej drene. Darovanie bude prebiehať od 8:00 do 10:30 (vypĺňanie dotazníkov do 10:00).

SKK

Na darovanie krvi sa môžete prihlásiť prostredníctvom registračného formulára: http://goo.gl/UVUrpc.

Viac informácií a podmienky darovanie krvi nájdete na https://www.facebook.com/events/1416418838674035/.