ŠRVŠ zastupuje študentov na celom Slovensku spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou a jej fungovanie je zakotvené v zákone o vysokých školách. Funguje nezávisle a samostatne nielen v rámci Slovenska, ale aj ako člen ESU (Európskej únie študentov) a zastupuje študentov na súkromných, verejných, či štátnych školách. Fungovanie študentskej Rady vysokých škôl sa zameriava v prvom rade na konkrétnu pomoc študentom. Z ich iniciatívy sa minulý rok podarilo zrealizovať stretnutie s predstaviteľmi vlády a vymôcť si aspoň čiastočné úľavy pri dohodách o brigádnickej činnosti študentov. Zapojiť sa do činnosti rady, ktorá môže potiahnuť za tie správne nitky, môžete aj vy. Stačí vyplniť podnet na stránke srvs.sk a váš problém sa dostane do kompetentných rúk. Rovnako máte ako študenti aj svojho právneho poradcu – študentského ombudsmana, na ktorého sa môžete obrátiť, ak máte pocit, že došlo k porušeniu práv študenta, ktoré sú zakotvené v zákone o vysokých školách. On však o opodstatnenosti a krivde nerozhodne – slúži len ako poradca pre študentov, záverečné slovo má v tomto prípade súd, či konkrétna vysoká škola. Viac informácií o činnosti ŠRVS získate na stránke www.srvs.sk