Do kedy: 26. apríl 2013

Miesto: Sekretariát na Skladovej ulici FMK

  • 2 krát Bc/Dp prácu v pevne zviazaných exemplároch (kožená väzba)
  • 1 krát Bc/Dp prácu v hrebeňovej väzbe
  • 1 krát napálená práca na CD nosiči
  • Prihlášku na štátnu skúšku
  • 2 licenčné zmluvy so SR – z Ais-u
  • 2 licenčné zmluvy s UCM

Do 26.4 je nutné odovzdať  elektronickú verziu Bakalárskej/ Diplomovej práce (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text)