DSC_0019Program začal predstavením propagačného videa o pôsobení fakulty a následným privítaním prodekanom fakulty pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a externé prostredie Pavlom Juhásom. Uchádzači o štúdium sa mohli bližšie informovať o štúdiu na jednotlivých katedrách. V rámci ponuky zahraničnej mobility študentov, boli prezentované možnosti vycestovania a pôsobenia na 28 zahraničných vysokých školách v rámci programu Erasmus alebo prostredníctvom zahraničných stáží. Počas dňa zaznela aj modelová prednáška pedagóga Fakulty sociálnych vied Martina Klusa a tiež boli predstavené i jednotlivé špecializované centrá fakulty, rovnako aj všetky študijné programy fakulty. Okrem informácií o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch sa záujemcovia mohli dozvedieť o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami priamo od študentov FSV. Z pohľadu pedagógov bolo najvýznamnejším odkazom pre nových nádejných študentov fakulty to, že FSV sa neustále snaží o rozšírenie ponuky študijných programov, ale rovnako aj o skvalitňovanie súčasnej výučby prostredníctvom významných domácich i zahraničných odborníkov.

Špecializované centrá FSV
1. Centrum európskych štúdií
2. Centrum jazykovej prípravy
3. Centrum pre sociálne služby a poradenstvo

Študijné programy FSV
Politológia
Európske štúdiá
Verejná správa
Verejná politika a verejná správa
Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe

Autor: Lukáš Cíbik

Fotogaléria z DOD