Prinášame vám najzaujímavejšie štatistiky o tohtoročných prvákoch na FMK. Zistite, z akého mesta prichádzajú najčastejšie a ktorý odbor ich láka najviac.

V akademickom roku 2019/2020 študuje u nás dokopy 453 prvákov v dennej aj v externej forme štúdia. Najviac prvákov pochádzalo zo Žilinského kraja a z okresu Trnava. Naopak, okresy Medzilaborce, Sabinov, Snina, Revúca a Gelnica nemajú žiadne študentské zastúpenie. Najmenej študentov cestuje z Košického kraja. Fakultu masmediálnej komunikácie tento rok navštevuje aj 17 zahraničných študentov.

štatistiky o prvákoch na FMK
Najviac prvákov cestuje zo Žilinského kraja. Zdroj: Paula Halašová

Tieto štatistiky o prvákoch na FMK prezrádzajú, že najväčšie zastúpenie študentov prichádza na fakultu práve z klasických gymnázií. Tento rok tvorí prvý ročník presne 108 gymnazistov. Hneď za nimi vedú tí, ktorí ukončili strednú odbornú školu, súkromnú školu alebo obchodnú akadémiu. Najmenšie zastúpenie študentov má dopravná akadémia, pedagogická škola či špecifické gymnáziá.

štatistiky o prvákoch na FMK
Zoznam tvoria študenti denného a externého štúdia. Zdroj: Paula Halašová

Študenti najviac preferujú marketing

Väčšinu poslucháčov bakalárskeho aj magisterského stupňa v oboch formách štúdia si získal odbor marketingová komunikácia. Tento rok sa v ňom vzdeláva celkovo 174 prvákov v denných študentov a 55  externistov. Najnižšie zastúpenie má odbor vzťahy s médiami, kde sa zapísalo 18 študujúcich v bakalárskom stupni denného štúdia. Celú fakultu pritom tvorí prevažne nežné pohlavie.

štatistiky o prvákoch na FMK
Počet prvákov v jednotlivých odboroch. Zdroj: Paula Halašová

Z absolventov, ktorí prešli bakalárskym stupňom štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie, sa do prvého roka magisterského štúdia zapísalo 333 študentov. Z toho vyplýva, že 79 absolventov si buď podalo prihlášku na inú vysokú školu, alebo sa v ďalšom štúdiu rozhodlo nepokračovať.

A čo radia prvákom ostrieľaní „FMK people?“ Treba hlavne dodržiavať termíny a zapájať sa do rôznych kabinetov. Odporúčame tento článok.