Čo-to o plánovaných zmenách na tomto objekte ste sa už mohli dočítať v jednom z predchádzajúcich vydaní atteliéru. Navštívili sme kvestora Romana Mareša, ale aj hovorcu mesta Trnava, Pavla Tomašoviča, aby nám povedali niečo viac. Paradoxom však je, že každý tvrdí niečo iné, no na jednom sa zhodujú. Majú dobré vzájomné vzťahy. To je síce veľmi pekné a aj im to všetci prajeme, ale stále nedočkavo čakáme na zmeny, resp. rekonštrukciu bývalej základnej školy. Kvestor potvrdil, že zatiaľ sa udiali „menej viditeľné veci“, ako oprava strechy a nových rozvodov. Univerzita platí mestu nájom a očakáva, že z týchto prostriedkov sa bude Jama aj renovovať. Avšak Pavol Tomašovič na druhej strane oponuje tým, že prenajali túto budovu aj s pozemkom za symbolické euro a nemajú finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu, keďže sa musia postarať hlavne o chod základných škôl, ktoré majú pod patronátom. Chcú v tejto oblasti zachovať predovšetkým zeleň a postarať sa o prevádzku materskej školy. Vysoké školy a univerzity patria pod ministerstvo školstva, ktoré sa ohradzuje tým, že žiaľ nemá zvyšné finančné prostriedky. Plánov na vylepšenie priestorov Jamy je neúrekom, no financie nie sú ani na strane mesta, ani na strane školy. O tom, ako sa táto záhadná situácia, keď každý tvrdí niečo iné, bude atteliér určite informovať.

Dagmar Vragašová