Dekanka FMK Dana Petranová
Dekanka FMK Dana Petranová

Dekanka FMK doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

Čo najlepšie obstáť v hodnotení komplexnej akreditácie a udržať na fakulte lojálnu, konštruktívnu a pracovitú atmosféru.

Dekan FPV Stanislav Hostin
Dekan FPV Stanislav Hostin

Dekan FPV doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.

V prvom rade je to úspešné obhájenie akreditačného spisu Fakulty prírodných vied pred členmi Akreditačnej komisie.

Ďalej príprava spisov pre akreditáciu nového magisterského a doktorandského študijného programu. Rozšírenie aktivít súvisiacich s propagáciou prírodovedných študijných programov a vedeckých úspechov Fakulty prírodných vied. A taktiež organizovanie významných medzinárodných konferencií a workshopov.

Dekanka FF Katarína Slobodová
Dekanka FF Katarína Slobodová

Dekanka FF doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Predsavzatí je viacero, viac či menej významných, väčších či tých menších, fakultných či tých osobnejších. V prvom rade naším, či mojím predsavzatím je, aby sme úspešne obstáli v náročnom procese komplexnej akreditácie. Našou snahou je tiež zefektívniť  PhD. štúdium na FF UCM, podporiť doktorandov v študijných pobytoch a  publikačných aktivitách, poskytnúť im väčší priestor a možnosti prezentácie, publikovania a naberanie skúseností doma i vo svete. Tento rok začíname s novým projektom  FACOOLTNÉ STREDY, ktorý má pritiahnuť študentov na fakultu, a vybudovať v nich k nej pozitívny vzťah, oboznámiť ich s výskumnými aktivitami pedagógov a doktorandov. Ponúkame im množstvo workshopov, prezentácii, diskusných fór, výstav a sprievodných podujatí typu burza kníh, herný kútik  fakultná čajovňa a podobne.

Predsavzatím je aj zlepšenie komunikácie medzi pedagógom a študentom. Zmobilizovať študentov, aby sa viac zaujímali o dianie a život na fakulte i univerzite, pripraviť fakultné beánie a množstvo ďalších zaujímavých podujatí. Od letného semestra rozbiehame nové kurzy pre denných i externých študentov,a to kurzy Mierotvornej antropológie (Peacebuilding), zamerané na prípravu ľudí pre politické, vojenské, náboženské misie, skúsenosti a vedomosti z kurzov môžu využiť a uplatniť sa ako volební pozorovatelia, investigatívni novinári, pracovníci mierových misii, neziskového sektora, spolupracovníci OSN, OBSE a podobne. Tiež ponúkneme už v zimnom semestri pre študentov učiteľstva pedagogické stáže, zamerané na výučbu jazyka na jazykových školách v Tanzánii.

Dekan FSV Peter Horváth
Dekan FSV Peter Horváth

Dekan FSV PhDr. Peter Horváth, PhD

Bohužiaľ,  pre zaneprázdnenosť nestihol na otázku odpovedať.